Ο ΣΕΠΟΧ δημοσιοποίησε επιστολή του, προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με την οποία ζητά την απόσυρση του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό. Η επιστολή...

Ο ΣΕΠΟΧ δημοσιοποίησε επιστολή του, προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, με την οποία ζητά την απόσυρση του σχεδίου νόμου για τον αιγιαλό.
Η επιστολή του ΣΕΠΟΧ, που υπογράφεται από την πρόεδρο  Σοφία Αυγερινού Κολώνια και τη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου  Μαρία Βογιατζάκη έχει ως εξής:

Θέμα: Η Τροποποίηση του ν. 2971/2001για τον   Αιγιαλό και παραλία που περιλαμβάνεται στο  τέταρτο μέρος του σχεδίου Νόμου «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.»

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Νόμος Ν.2971/2001 χρειάζεται αναθεώρηση και επικαιροποίηση, έχοντας  κύριο μέλημα την αποτελεσματικότερη προστασία της κρίσιμης χερσαίας παράκτιας και θαλάσσιας ζώνης της χώρας, που απειλείται διαχρονικά από πάσης φύσεως μικρής και μεγάλης κλίμακας παράνομες επεμβάσεις.Είναι εξίσου προφανές ότι ένα νέο νομοθέτημα για το κρίσιμο θέμα του αιγιαλού και της παραλίας απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και τεκμηρίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και δεν μπορεί να αποτελεί το κεφάλαιο Δ’ ενός άσχετου Νόμου, που αφορά στην κύρωση σύμβασης για την Ασιατική Τράπεζα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ως αποτέλεσμα αυτού το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν αντιμετωπίζει την παράκτια ζώνη ως κοινόχρηστο αγαθό και περιβαλλοντικό πόρο, αλλά την θεωρεί αποκλειστικά οικονομικό πόρο. Ασχολείται ουσιαστικά με την αθρόα τακτοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών αυθαίρετων επεμβάσεων διαφόρων κατηγοριών, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο την πρόσβαση του κοινού  στον παράκτιο και στον παρόχθιο χώρο, ενώ ανοίγει δίαυλο για συνεχείς μελλοντικές «τακτοποιήσεις», επιδεινώνοντας μια ήδη σοβαρά επιβαρυμένη κατάσταση.

Είναι λυπηρό ότι  αυτό, το υπό  συζήτηση νομοσχέδιο, αγνοεί παντελώς τον χωρικό σχεδιασμό, τα περιφερειακά πλαίσια, το Δίκτυο Φύση 2000, το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, τα σχέδια προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αλλά και όλα τα υπόλοιπα επίπεδα σχεδιασμού και ανοίγει δυστυχώς  ένα νέο σημαντικό κεφάλαιο παραχωρήσεων ακτών και οχθών ποταμών για έρευνες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντί να τις προστατεύει. Ομοίως το νομοσχέδιο κάθε άλλο παρά μεριμνά για την αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης στον παράκτιο χώρο, ούτε ενθαρρύνει την αντιμετώπιση της παράκτιας ζώνης «ως πολύτιμου, αναντικατάστατου και σπουδαίας σημασίας εθνικού κεφαλαίου», σύμφωνα με το προοίμιο του ν. 3937/2011 για τη βιοποικιλότητα, ούτε και μεριμνά να διευρύνει την αδόμητη ζώνη στα 100,0μ. Δεν προβλέπει αυξημένη προστασία των ειδικότερα ευαίσθητων τμημάτων της παράκτιας και παρόχθιας ζώνης, των δέλτα και των εκβολών ποταμών και ρεμάτων, των θαλάσσιων τοπίων, των υγροτόπων, των παράκτιων και παρόχθιων δασών, κλπ.

Είναι πλέον καιρός, το όποιο νέο νομοσχέδιο για την παράκτια ζώνη να θέσει τέλος στις συνεχείς τακτοποιήσεις αυθαίρετων επεμβάσεων, με κοντόφθαλμη εισπρακτική λογική,  στους αιγιαλούς, στις παραλίες και στον παρόχθιο χώρο και να εφαρμόσει τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, όπως αρμόζει σε  μία χώρα με τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Είναι επίσης ανεπίτρεπτο για ζωτικής σημασίας θέμα, που αφορά σε ένα κατεξοχήν κοινόχρηστο αγαθό, να διαρκεί η διαβούλευση  του έναν ελάχιστο χρόνο μερικών ημερών .

Είναι προφανές   ότι το Κεφάλαιο Δ του Υπουργείου Οικονομικών πρέπει να αποσυρθεί και να προωθηθεί η διατύπωση ενός νέου διακριτού νόμου, πιθανώς με εισήγηση  από κοινού των δύο Υπουργείων, Περιβάλλοντος και Οικονομικών, ο  οποίος   να λαμβάνει υπόψη όλες τις παραπάνω επισημάνσεις.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Χωροτακτών βρίσκεται στη διάθεση σας προκειμένου να συμβάλλει στην διαδικασία αυτή.

Με εκτίμηση εκ μέρους του  ΣΕΠΟΧ

Η πρόεδρος                                             Η Γενική Γραμματέας

 

Σοφία Αυγερινού Κολώνια                   Μαρία Βογιατζάκη

NEWSLETTER