Του Γιώργου Κορτέση* Είναι γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων αλλά και εγχώριων παραγόντων θεωρούν την υψηλή φορολογία και την δεδαλώδη γραφειοκρατία σαν... Γιατί η Ελλάδα παραμένει αντιδημοφιλής προορισμός για τους επενδυτές;

Του Γιώργου Κορτέση*

Είναι γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των ξένων αλλά και εγχώριων παραγόντων θεωρούν την υψηλή φορολογία και την δεδαλώδη γραφειοκρατία σαν τους κυριότερους ανασταλτικούς παράγοντες προκειμένου να επενδύσει κάποιος στη χώρα μας.

Το γεγονός αυτό φυσικά ανταποκρίνεται μέχρι ενός ορισμένου βαθμού στην πραγματικότητα, παρ’όλα αυτά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως από τη μεριά ενός ξένου επενδυτή, οι προαναφερθείσες παράμετροι είναι μέρος ενός γενικότερου -εχθρικού- επενδυτικού περιβάλλοντος και όχι το πρόβλημα αυτό καθεαυτό.

‘Ένα από τα πιο βασικά ζητήματα που απασχολούν έναν επίδοξο επενδυτή είναι η δυνατότητα της αποτελεσματικής, οριστικής και όσο το δυνατόν ταχύτερης επίλυσης της οποιασδήποτε διαφοράς ενδέχεται να προκύψει. Δεν αρκεί μόνο να υπάρχει ορισμένο επενδυτικό πλαίσιο και διμερείς συμφωνίες μεταξύ των κρατών αλλά θα πρέπει αυτά να συνοδεύονται και από ευέλικτους και λειτουργικούς δικαστικούς μηχανισμούς.

-Ποιά πολυεθνική εταιρία θα επένδυε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε μια χώρα όπου οι δικαστικές διαμάχες χρονίζουν και επιλύονται σε ορίζοντα πολλών ετών;

Δεδομένου ότι μια επιχείρηση προκειμένου να αποφέρει κέρδη θα πρέπει να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς εκκρεμείς δικαστικές διαμάχες, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο εκσυγχρονισμός των δικαστικών λειτουργιών καθώς επίσης και η εισαγωγή στην ελληνική δικαστική κουλτούρα των εναλλακτικών μηχανισμών επίλυσης διαφορών όπως η διαιτησία η οποία -παρά την αποτελεσματικότητά της- παραμένει λιγότερο δημοφιλής έναντι της παραδοσιακής δικαστικής οδού, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Προκειμένου λοιπόν η Ελλάδα να σταματήσει να φιγουράρει ως ουραγός στον τομέα της προσέλκυσης επενδύσεων στην ΕΕ, όπως προέκυψε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2018, εκτός των άλλων -ήδη γνωστών- προβλημάτων, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως χωρίς ένα σύγχρονο και λειτουργικό Δικαστικό Σύστημα, κανένα ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο δεν είναι σε θέση να δημιουργήσει έναν επενδυτικό «παράδεισο».

*Ο Γιώργος Κορτέσης είναι δικηγόρος, με μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Amsterdam, ειδικευμένος σε θέματα Διεθνούς Εμπορικού και Επενδυτικού Δικαίου