Άμεση εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ,  μαζί με την ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και δικτύων φυσικού αερίου περιλαμβάνονται στις κυβερνητικές προτεραιότητες, που παρουσίασε ο... Άμεση διάσωση της ΔΕΗ και ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Άμεση εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ,  μαζί με την ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και δικτύων φυσικού αερίου περιλαμβάνονται στις κυβερνητικές προτεραιότητες, που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Σε ένα μπλε φάκελο,  που δόθηκε στους υπουργούς και τους υφυπουργούς ο πρωθυπουργός περιέλαβε  αναλυτικές οδηγίες με τις δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα,  ανά υπουργείο και τομέα ευθύνης.

Ο πρωθυπουργός φρόντισε δε να καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι θα υπάρχει στενή παρακολούθηση του έργου κάθε υπουργείου και συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι εντολές

Στο μπλε φάκελο του  Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εντολές:

Στρατηγικές Επιλογές

Ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις και νέες καλύτερες δουλειές

Αξία στην ακίνητη περιουσία

Προστασία περιβάλλοντος, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχοι

Διασφάλιση της επαρκούς ενεργειακής τροφοδοσίας της χώρας σε εύλογο κόστος

Απεξάρτηση από ρυπογόνες μορφές ενέργειας και μεγαλύτερη αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση

Χωροταξική πολιτική που προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί τις επενδύσεις και δίνει αξία στην περιουσία μας

Στήριξη έργων ενεργειακών υποδομών

Άμεσες Κυβερνητικές Προτεραιότητες

→ Άμεση εφαρμογή του σχεδίου διάσωσης της ΔΕΗ

→ Αναθεώρηση του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

→ Απλοποίηση περιβαλλοντικής αδειοδότησης

→ Ολοκλήρωση ηλεκτρικών διασυνδέσεων και δικτύων φυσικού αερίου

→ Επανεκκίνηση της αγοράς ΑΠΕ

→ Υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

→ Υλοποίηση απαραίτητων έργων υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων με σύγχρονα συστήματα και τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης.

Ενδεικτικά συμπεφωνημένα μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης στο πλαίσιο της Ενισχυμένης Εποπτείας από τους Θεσμούς

-Ολοκλήρωση του 45% των κτηματολογικών χαρτών.

-Επικύρωση (ratifying) δασικών και κτηματολογικών χαρτών