Δημοπρατείτε με ανοικτό διαγωνισμό το έργο του εξωτερικού δικτύου της ύδρευσης του Αστακού, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 571...

Δημοπρατείτε με ανοικτό διαγωνισμό το έργο του εξωτερικού δικτύου της ύδρευσης του Αστακού, το οποίο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 571 – της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με ενάριθμο έργου: «2014ΣΕ57100004» και είναι εγγραμμένο στον Προϋπολογισμό του ∆ήµου Ξηρομέρου µε Κ.Α. 63-7336.012.