Τέθηκε σε ισχύ το νέο «όπλο» του ΚΕΑΟ απέναντι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Υπεγράφη χθες η Υπουργική Απόφαση για την αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών...

Τέθηκε σε ισχύ το νέο «όπλο» του ΚΕΑΟ απέναντι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Υπεγράφη χθες η Υπουργική Απόφαση για την αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ από τους συστηματικούς κακοπληρωτές. Από σήμερα θα μπορεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) να «μπλοκάρει» την ηλεκτρονική πρόσβαση των κακοπληρωτών εργοδοτών στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ενώ παράλληλα θα έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε μέτρα αναγκαστικής είσπραξης εισφορών -«αγγίζοντας» πλέον την περιουσία των στρατηγικών οφειλετών- μέσω του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Τη σχετική απόφαση για την ενεργοποίηση αυτού του μέτρου υπέγραψε ήδη ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννης Βρούτσης, σε εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).

Το μέτρο αυτό δίνει στο ΚΕΑΟ ένα χρήσιμο «όπλο» στην καταπολέμηση των παραβατικών μεθόδων εργοδοτών που δεν πληρώνουν τις μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Στόχος του υπουργείου Εργασίας είναι να κλείσει κάθε «παράθυρο» εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής στους συστηματικούς κακοπληρωτές, δηλαδή σε εργοδότες οι οποίοι, βρίσκοντας «ανοίγματα» στο νομικό πλαίσιο, απέφευγαν συστηματικά την εκπλήρωση των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο αυτό δεν είναι καινούργιο. Είχε ψηφιστεί και ενεργοποιηθεί με εγκύκλιο το 2013 επί τότε υπουργίας Γ. Βρούτση και καταργήθηκε τον Μάρτιο του 2019 (με το άρθρο 66 του ν.4603/2019) από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, με αποτέλεσμα να στερηθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε ετήσια βάση έσοδα που θα ξεπερνούσαν 200 εκατ. ευρώ.

Προφίλ και «πατέντες»

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΚΕΑΟ, έντονη παραβατικότητα παρατηρείται σε επιχειρήσεις εταιρικής μορφής κεφαλαιουχικού χαρακτήρα, κυρίως μονοπρόσωπες ΕΠΕ και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (ΙΚΕ), που καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται από τα νομικά αυτά πρόσωπα. Οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώνεται στην πράξη το φαινόμενο αυτό ποικίλλουν. Οι συνηθέστεροι είναι οι εξής:

  1. Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες χωρίς προσωπική περιουσία, τα δε περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες επιχειρήσεις τους διέθεταν στο παρελθόν έχουν διοχετευθεί σε τρίτους.
  2. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώνουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, εμφανίζουν πολλά παραρτήματα, ασφαλίζουν προσωπικό άλλων επιχειρήσεων και στο τέλος πτωχεύουν.
  3. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες με διαχειριστές, μέλη ή διευθύνοντες σύμβουλους πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν έχει νόημα η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Τέτοια πρόσωπα είναι συνήθως:

α) Υπερήλικοι, συνηθέστερα γονείς ή στενοί συγγενείς του επιχειρηματία, καθώς και άτομα πολύ νεαρής ηλικίας,

β) Οικονομικοί μετανάστες/αλλοδαποί, με κατοικία την έδρα της εταιρείας,

γ) Κάτοικοι εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα,

δ) Υπάλληλοι της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία/ προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης.

  1. Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της παλιάς.
  2. Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους από επιχειρήσεις (συνηθέστερα εταιρείες φύλαξης ή καθαριότητας), που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων. Πολλές φορές στις εταιρείες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του πραγματικού ανάδοχου του έργου.

Οι παραπάνω «πατέντες» εισφοροδιαφυγής έχουν χρησιμοποιηθεί από δεκάδες επιχειρήσεις που μέχρι σήμερα έχει εντοπίσει το ΚΕΑΟ. Οι εταιρείες που έχουν εντοπιστεί δραστηριοποιούνται στους τομείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας-κέντρα διασκέδασης, παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας.

Διαδικασία κατασχέσεων

Από την έναρξη του ΚΕΑΟ μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2019 έχουν αποσταλεί συνολικά 1.413.970 ατομικές ειδοποιήσεις σε οφειλέτες. Ειδικά εντός του δεύτερου τριμήνου του 2019 εστάλησαν 5.711 ατομικές ειδοποιήσεις. Για τη διαχείριση των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία εφαρμόζονται από το ΚΕΑΟ ενιαίες διαδικασίες. Συγκεκριμένα, στον οφειλέτη που εντάσσεται στο ΚΕΑΟ αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο ΚΕΑΟ και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.

Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕΑΟ (π.χ. εργοδότες που υποβάλλουν ΑΠΔ, οφειλέτες των τ. ΦΚΑ που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών) οι προσκλήσεις και οι ατομικές ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

Επισήμανση: Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (βάσει του άρθρου 33 του Ν. Ν.4321/2015, Ν.4321/2015, Ν.4321/2015, Ν.4321/2015, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται με συστημένη επιστολή θεωρούνται ως κοινοποιημένες μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή).

Επισημάνσεις Γ. Βρούτση

Σε δήλωσή του σχετικά με την υλοποίηση του μέτρου της ηλεκτρονικής φραγής από το ΚΕΑΟ για όσους είναι συστηματικοί κακοπληρωτές των ασφαλιστικών εισφορών ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης δήλωσε σχετικά: «Με την υπουργική απόφαση θωρακίζουμε το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης από στρατηγικούς κακοπληρωτές που έβρισκαν -πολλές φορές με την ανοχή της ίδιας της πολιτείας“ παραθυράκια” να διαφεύγουν των ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να χάνονται εκατοντάδες εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ οι οφειλέτες διέφευγαν την εκπλήρωση των μεγάλων υποχρεώσεών τους προς το κράτος. Εφεξής κανένας δεν θα μένει στο απυρόβλητο. Γιατί, πέραν της φραγής εισόδου στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, οι στρατηγικοί κακοπληρωτές θα υποχρεώνονται να προσέρχονται αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, προκειμένου να εξοφλούν τις οφειλές τους, ενώ ταυτόχρονα θα πραγματοποιούνται και εστιασμένοι έλεγχοι από άλλες ελεγκτικές υπηρεσίες της πολιτείας».

Ν. Μηταράκης: Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Η δρομολόγηση νέου κανονισμού παροχών στον ΕΦΚΑ και η διενέργεια εντατικών ελέγχων για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης και υποδηλωμένης εργασίας αποτελούν βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ο υφυπουργός Εργασίας, Νότης Μηταράκης, κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού που απηύθυνε χθες στο 26ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΣΕ ΙΚΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ), επεσήμανε ότι «οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας για το ασφαλιστικό είναι πάγιες και σταθερές, τις παρουσίασε προεκλογικά, για αυτές ψηφίστηκε και τώρα με σταθερά βήματα, αυτές υλοποιούνται». Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε πως η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας σε κάθε περίπτωση θα είναι εκεί για να συνομιλεί και να ακούει τις απόψεις από όλες τις πλευρές, ώστε ακόμα και μέσα από τις διαφωνίες να βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο τελικά θα εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. «Η συμβολή όλων σας στο ασφαλιστικό και ειδικότερα στον ΕΦΚΑ είναι καίρια. Ξέραμε όλοι, και εσείς περισσότερο από τον καθένα, τα προβλήματα και την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το ασφαλιστικό και το Ενιαίο Ταμείο: Υποστελέχωση των υπηρεσιών, ελλείψεις, ασυνεννοησία, πληροφοριακά συστήματα περασμένων δεκαετιών. Αποτέλεσμα; Πάνω από ένα εκατομμύριο εκκρεμείς συνταξιοδοτικές υποθέσεις». Όπως ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας, «σε μεγάλο βαθμό, ο συνταξιοδοτικός μηχανισμός λειτουργούσε λόγω της ευσυνειδησίας και της καθημερινής υπερπροσπάθειάς σας. Αυτό το χάος μπαίνει σταδιακά σε μια σειρά». Κλείνοντας, ο υφυπουργός Εργασίας επανέλαβε πως οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) αποτέλεσαν μια δικαίωση για την κριτική που ασκούσε ήδη προεκλογικά η Ν.Δ. «Προχωράμε και με αλλαγές στην επικουρική, σε ένα νέο σύστημα καθολικό, δημόσιο, και κεφαλαιοποιητικό».

Από την πλευρά του ο διοικητής του ΕΦΚΑ, Χρήστος Χάλαρης, επεσήμανε πως ο μετασχηματισμός του ΕΦΚΑ περνάει μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών. Ειδικότερα, ανέφερε ότι έχει εξασφαλιστεί η αγορά 6.000 καινούργιων PC στην επόμενη τριετία, έχει προχωρήσει η αυτοματοποίηση της διαδικασίας των αδειών και προωθείται η εισαγωγή καινούργιου συστήματος διαχείρισης εγγράφων από το 2020.

«Ναυτεμπορική»