Του Βαγγέλη Ματράγκου* Εκπλήξεις επεφύλασσε το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εκφορτώσεων για το 2020 που ανακοινώθηκε από το ΔΕΣΦΑ. Έκπληξη πρώτη: Η ΔΕΗ και η... Σκληρό πόκερ στη Ρεβυθούσα

Του Βαγγέλη Ματράγκου*

Εκπλήξεις επεφύλασσε το αρχικό ετήσιο πρόγραμμα εκφορτώσεων για το 2020 που ανακοινώθηκε από το ΔΕΣΦΑ.

Έκπληξη πρώτη: Η ΔΕΗ και η Motor Oil Hellas, δύο από τους μεγαλύτερους καταναλωτές δεν κατάφεραν να κλείσουν ούτε ένα φορτίο.

Έκπληξη δεύτερη: Το σύνολο της δεσμευμένης ποσότητας ισούται με 5,2 δις Νμ3. Γιατί αποτελεί έκπληξη; Διότι η συνολική εκτιμώμενη ποσότητα διέλευσης από το ΕΣΦΑ σύμφωνα με την Μελέτη Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ για το 2020 και για το σενάριο υψηλής ζήτησης είναι  5 δις Νμ3. Δηλ. αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχεδιασμό όλη η ποσότητα αερίου τον επόμενο χρόνο που θα ρέει στο δίκτυο θα είναι LNG!

Έκπληξη τρίτη: Υπάρχουν εταιρίες (παίκτες) οι οποίες έχουν δεσμεύσει συνολική ποσότητα πολλαπλάσια της της αναμενόμενης που θα χρειαστούν. Για παράδειγμα και με βάση το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε από τον ΔΕΣΦΑ και αντλώντας στοιχεία τόσο από τη Μελέτη Ανάπτυξης 2019-2028 του ΔΕΣΦΑ όσο και από την Μελέτη Επάρκειας Ισχύος του ΑΔΜΗΕ 2019-2013 και με απλές πράξεις προκύπτουν τα εξής αξιόλογα συμπεράσματα:

Από το Ενεργειακό Ισοζύγιο Διασυνδεδεμένου Συστήματος για το υψηλής ζήτησης σενάριο της μελέτης Ανάπτυξης 2019-2028 του ΔΕΣΦΑ προκύπτει πως η συνολική κατανάλωση ΦΑ για ηλεκτροπαραγωγή το 2020 θα ανέλθει στα 3,3 δις Νμ3.

Από την αντίστοιχη μελέτη του ΑΔΜΗΕ προκύπτει πως η συμμετοχή στην συνολική ισχύ του συστήματος των παραγωγών με μονάδες φυσικού αερίου (Συνδυασμένου και ανοικτού κύκλου) είναι:

ΔΕΗ1856,7 MW / 4148 MW=44,7%

ELPEDISON 830 MW/ 4184 MW = 20%

ΗΡΩΝ 580,5 MW /4184 MW = 14%

PROTERGIA 444,5 MW / 4184 MW = 10,6%

Με την υπόθεση πως η συνολική εκτιμώμενη κατανάλωση ΦΑ των 3,3 δις Νμ3 κατανέμεται αναλογικά ως παραπάνω μπορούμε να εκτιμήσουμε αδρά τις απαιτούμενες ποσότητες ανά παραγωγό ως εξής:

ΔΕΗ 44,7% Χ 3,3 δις Νμ3= 1,48δις Νμ3

ELPEDISON 20%Χ3,3 δις Νμ3= 0,66 δις Νμ3

ΗΡΩΝ 14% Χ 3,3 δις Νμ3= 0,46δις Νμ3

PROTERGIA 10,6% Χ Χ 3,3 δις Νμ3= 0,35 δις Νμ3

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εκφορτώσεων του 2020 οι παραπάνω εταιρίες έχουν δεσμεύσει τις εξής ποσότητες στις δεξαμενές:

ΔΕΗ 0 δις Νμ3

ELPEDISON 1,8 δις Νμ3

ΗΡΩΝ 0,42δις Νμ3

PROTERGIA 1,83 διςΝμ3

Εκτός από τους ηλ/γωγούς η ΔΕΠΑ ενώ πέρυσι είχε φέρει φορτία όγκου 0,5δις Νμ3φέτος έκλεισε 1,13δις Νμ3 δηλ. υπερδιπλάσια ποσότητα.

Όπως προκύπτει μόνο ο Ήρωνας έκλεισε ποσότητες αντίστοιχες των εκτιμώμενων καταναλώσεων. Όλοι οι άλλοι δέσμευσαν ποσότητες από 3 έως 5 φορές παραπάνω.

Συμπεράσματα από τους παραπάνω αδρούς υπολογισμούς:

Οι διεθνής αδιάθετες ποσότητες LNGσυμπιέζουν τις τιμές αρκετά προς τα κάτω. Χοντρικά αναμένεται η τιμή για κάθε Νm3LNGείναι στο μισό της τιμής του ΦΑ, ήτοι περίπου 0,18€/ΝM3.

Επομένως οι καταναλωτές που δεν κατάφεραν να δεσμεύσουν ποσότητες στη δεξαμενή όπως π.χ. η ΔΕΗ και θα αναγκαστούν είτε να χρησιμοποιήσουν ΦΑ με αποτέλεσμα να διπλασιαστεί το κόστος το οποίο για τη ΔΕΗ αναμένεται να είναι περίπου 1,48 δις Νm3 Χ 0,36€/ΝM3 = 530 εκ€ αντί για 265 εκ€ για LNG, είτε να αγοράσουν από αυτούς που έχουν δεσμεύσει παραπάνω ποσότητα με κάποιο προφανώς markup.

Εμφανίζονται πλέον νέοι παίκτες στην χονδρεμπορική του LNG. Αυτό δείχνει πως η αγορά αρχίζει να προσαρμόζεται στην απαίτηση για αποανθρακοποίηση όπου το ΦΑ θα αποτελέσει το μεταβατικό καύσιμο τα επόμενα χρόνια.

Δημιουργούνται ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο ο ΔΕΣΦΑ έθεσε τα κριτήρια αποδοχής δηλώσεων τα οποία ενδεχομένως να πριμοδοτούν υπερδηλώσεις και αν το πρόστιμο για κάθε λανθασμένη δέσμευση φορτίου στη Ρεβυθούσα που ανέρχεται στις 200000€ είναι αρκετό να αποτρέψει αυτό το φαινόμενο.

Τελικά, μένει να δούμε πόσα από αυτά τα φορτία θα παραδοθούν πραγματικά και τι θα κάνουν οι καταναλωτές που έμειναν εκτός.

*Βαγγέλης Ματράγκος, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc