Σύμφωνα με τον κρατικό σχεδιασμό, αναμένεται η προανάρτηση της κτηματογράφησης σε αρκετές περιοχές, όπου την τελευταία περίοδο οι πολίτες κλήθηκαν να δηλώσουν την περιουσία... Κτηματολόγιο: έρχεται η προανάρτηση, για ενστάσεις και διορθώσεις δηλώσεων

Σύμφωνα με τον κρατικό σχεδιασμό, αναμένεται η προανάρτηση της κτηματογράφησης σε αρκετές περιοχές, όπου την τελευταία περίοδο οι πολίτες κλήθηκαν να δηλώσουν την περιουσία τους.

Με την προανάρτηση, θα μπορούν να δουν τι προέκυψε μετά την επεξεργασία των δηλώσεων τους και να διαπιστώσουν εάν η ιδιοκτησία τους έχει δηλωθεί σωστά ή πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση σε επίπεδο πρόδηλου σφάλματος ή έλλειψης δικαιολογητικών.

Το επόμενο διάστημα, θα αναρτηθεί για τον Δήμο Αθηναίων η τελική επεξεργασία των δηλώσεων, μετά την προανάρτηση του περασμένου καλοκαιριού. Κατά την ανάρτηση αυτή, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ένστασης για πιο σημαντικές διαφωνίες που ενδεχομένως έχουν, ενώ συγχρόνως δύνανται καταθέσουν αιτήσεις διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

Ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, πρόεδρος του  Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων -Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ),  με άρθρο του στην εφημερίδα «τα Νέα», σημειώνει ότι «το επόμενο εξάμηνο χαρακτηρίζεται ως το εξάμηνο, όπου ο πολίτης θα γνωρίζει καλύτερα τι συμβαίνει με την περιουσία του.  Πού είναι, πόση είναι, τι χαρακτηριστικά έχει και εάν μπορεί να την αξιοποιήσει άμεσα. Με λίγα λόγια, θα είναι ξεκάθαρο, σε μεγάλο βαθμό, τι προβλήματα μπορεί να έχει, εάν έχει».

«Ο δεκάλογος για την διασφάλιση της περιουσίας»

Στο άρθρο του με τίτλο  «ο δεκάλογος για την διασφάλιση της περιουσίας» ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ αναλυτικά σημειώνει τα ακόλουθα:

-«Το επόμενο εξάμηνο χαρακτηρίζεται ως το εξάμηνο, όπου ο πολίτης θα γνωρίζει καλύτερα τι συμβαίνει με την περιουσία του.

Πού είναι, πόση είναι, τι χαρακτηριστικά έχει και εάν μπορεί να την αξιοποιήσει άμεσα. Με λίγα λόγια, θα είναι ξεκάθαρο, σε μεγάλο βαθμό, τι προβλήματα μπορεί να έχει, εάν έχει.

Όμως, τι ακριβώς αναμένουμε;

Σύμφωνα με τον κρατικό σχεδιασμό, αναμένεται η προανάρτηση της κτηματογράφησης σε αρκετές περιοχές όπου την τελευταία περίοδο οι πολίτες κλήθηκαν να δηλώσουν την περιουσία τους.

Με την προανάρτηση, θα μπορούν να δουν τι προέκυψε μετά την επεξεργασία των δηλώσεων τους και να διαπιστώσουν εάν η ιδιοκτησία τους έχει δηλωθεί σωστά ή πρέπει να γίνει κάποια διόρθωση σε επίπεδο πρόδηλου σφάλματος ή έλλειψης δικαιολογητικών.

Το επόμενο διάστημα, θα αναρτηθεί για τον Δήμο Αθηναίων η τελική επεξεργασία των δηλώσεων, μετά την προανάρτηση του περασμένου καλοκαιριού. Κατά την ανάρτηση αυτή, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα κατάθεσης ένστασης για πιο σημαντικές διαφωνίες που ενδεχομένως έχουν, ενώ συγχρόνως δύνανται καταθέσουν αιτήσεις διορθώσεων πρόδηλων σφαλμάτων.

Την περίοδο αυτή, θα υπάρχει η δυνατότητα δήλωσης της ακίνητης περιουσίας που δεν έχει δηλωθεί, είτε εμπρόθεσμα, αφού έχει πρώτα οριστεί ραντεβού με το αντίστοιχο γραφείο κτηματογράφησης πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής δηλώσεων, είτε εκπρόθεσμα, με τον κίνδυνο προστίμου.

Αναμένεται, επιπλέον, η ενεργοποίηση του θεσμού του Διαπιστευμένου Αγρονόμου – Τοπογράφου Μηχανικού για το Κτηματολόγιο, με τον οποίο θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες των απαιτούμενων διορθώσεων.

Η επιτάχυνση είναι αξιοσημείωτη από μέσο χρόνο 6 μήνες, η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρώνεται σε 2 μήνες. Σύμφωνα με το αρμόδιο υπουργείο, δίνεται παράταση του ισχύοντος νόμου μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Συγχρόνως, μόνο μέσα στην ίδια περίοδο, θα μπορούν να ενταχθούν στον νόμο οι μεγάλες αυθαιρεσίες και τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα. Ύστερα, δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο ισχύον νόμος είναι ο πιο συμφέρων από οικονομικής άποψης. Για τις μικρότερες αυθαιρεσίες, η ένταξη στον νόμο θα μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του 2025.

Όμως, η ένταξη μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο συνοδεύεται από έκπτωση 1 0% του προστίμου, ενώ μετά το πρόστιμο θα αυξάνεται κατά 20% για το πρώτο έτος και κατά 5% για κάθε χρόνο. Την περίοδο αυτή, ενεργοποιείται και η δυνατότητα τακτοποίησης αυθαιρέτου που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας και βρίσκεται σε καθεστώς ιδιοχρησίας.

Την ίδια περίοδο, θα ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, η οποία θα αποτελεί το «διαβατήριο νομιμότητας» των μικρών αυθαιρεσιών. Με την ολοκλήρωση της, τα ακίνητα θα νομιμοποιηθούν οριστικά, έναντι της τριακονταετούς τακτοποίησης που ισχύει σήμερα.

Όσον αφορά στις μεταβιβάσεις, η διαδικασία θα τροποποιηθεί: μετά τον ερχόμενο Ιούνιο, προκειμένου να αλλάξει ιδιοκτήτη ένα ακίνητο, θα απαιτείται η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας της ιδιοκτησίας, δηλαδή να αναρτηθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα.

Μέσα στο επόμενο διάστημα, αναμένονται αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία για την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, που έχουν παγώσει τη διαδικασία ανάρτησης και κύρωσής τους.

Όσον αφορά στις περιοχές όπου υπάρχει η δυνατότητα κατάθεσης αντιρρήσεων δασικών χαρτών, αναμένεται νέα παράταση, ώστε να ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο που διέπει την διαδικασία. Μετά την εξέλιξη αυτή, αναμένεται και η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε περιοχές που δεν έχουν αναρτηθεί.

Με αυτές τις περιοχές, θα έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση δασικών χαρτών στο σύνολο της χώρας.

Εν κατακλείδι, το επόμενο εξάμηνο θα είναι κρίσιμο και χρήσιμο για την διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών έναντι της γραφειοκρατίας, των καταπατήσεων, των παράδοξων απαιτήσεων και των χρονοβόρων νομικών διεκδικήσεων».