Κλιμακωτά πρόστιμα για όσους ιδιοκτήτες δεν συμμετείχαν στη διαδικασία συλλογής δηλώσεων αναμένονται από τις αρχές της χρονιάς, δεδομένου ότι περίπου 1 στους 2 ιδιοκτήτες... Κτηματολόγιο: πρόστιμα από τη νέα χρονιά για  ακίνητα, που δεν δηλώθηκαν

Κλιμακωτά πρόστιμα για όσους ιδιοκτήτες δεν συμμετείχαν στη διαδικασία συλλογής δηλώσεων αναμένονται από τις αρχές της χρονιάς, δεδομένου ότι περίπου 1 στους 2 ιδιοκτήτες των περιοχών που η προθεσμία έχει λήξει δεν ήταν συνεπής.

Ωστόσο,  σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μαρίνας Ξυπνητού στον «Ελεύθερο Τύπο» «τρέχει» η άτυπη παράταση από το Κτηματολόγιο, που δίνει περίπου 2 μήνες στους πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις και να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους χωρίς οικο­νομική επιβάρυνση.

Από την άλλη, όπως τονίζουν πηγές του Κτηματο­λογίου στον «Ελεύθερο Τύπο», αρκετοί πολίτες έκλεισαν ραντεβού για να αποφύγουν αφενός τις ουρές και αφετέρου να έχουν όλο τον διαθέσι­μο χρόνο προκειμένου να συλλέξουν τα απαραίτητα έγγραφα. Παράλλη­λα. στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται η προανάρτηση στον Βόλο.

Πάντως στις 29 Νοεμβρίου, έληξε η σχετική προθεσμία για τις Περιφερειακές Ενότητες: Καστοριάς – Φλώρινας. Μαγνησίας – Σποράδες (υπόλοιπο). Εύβοιας Αχαΐας. Μεσ­σηνίας. Λακωνίας. Αργολίδας – Κορινθίας. Σάμου – Χίου – Ικαρίας και Αιγίου. Σας 18 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία για Ζάκυνθο. Κεφαλλονιά. Ιθάκη, ενώ 2 Ιανουάριου 2020 λήγουν η Λήμνος και η Λέσβος και 22 Ιανουάριου η Π,Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Όπως εξηγούν πηγές από τον Φορέα, δεν θα υπάρξει άλλη πίστωση χρόνου και για αυτό είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή του κοινού. Σε δεύτερο χρόνο, τη σκυτά­λη θα πάρουν οι… επιβαρύνσεις, ενώ οι ασυνεπείς αναμένεται να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη.

Αύξηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία  της Ελληνικό Κτηματολόγιο η συμμετοχή των πολιτών φαίνεται να έχει αυξητική πορεία δεδομένου ότι χρόνος πιέζει ασφυκτικά. Ειδικό­τερα. έως τις 20 Νοεμβρίου από τα συνολικό 13.838.802 δικαιώματα που περιλαμβάνονται στις 24 τρέ­χουσες συμβάσεις, έχουν συλλεχθεί 5.759.010 δηλώσεις Πιο συγκεκρι­μένα. πρωτιά συμμετοχής έχουν οι Π.Ε Καλύμνου. Καρπάθου. Κω και Ρόδου, ίων οποίων το ποσοστό συλλεχθέντων δικαιωμάτων ανέρχεται στο 83.80%. ακολουθούν οι Π.Ε. Πρέβεζας και Άρτας και Π.Ε. Λευκά­δας με ποσοστό 63.73%. ενώ έπεται η Π.Ε. Πιερίας με 56.09%.

Χαμηλά είναι τα επίπεδα σε άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα οι ΓΙΕ. Λήμνου και Λέσβου, ίων οποίων η συλλογή δηλώσεων ξεκίνησε πρόσφατα και το ποσοστό ανέρχεται μόλις στο 1186%. Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και στις Π.Ε. Κεφαλλονιάς Ιθάκης και Ζακύνθου, αφού έχει «χιλ- λεχθεί το 14.81%. Ακολουθεί η Π.Ε. Αττικής και Νήσων με 16.37%.

Με δεδομένο πάντως ότι το Κε­ντρικό Γραφείο Κτηματογράφησης στο Γαλάτσι θα λειτουργεί για περί­που 2 μήνες ακόμα, οι πολίτες κα­λούνται να ανταποκριθούν άμεσα στη δήλωση της ακίνητης ιδιοκτη­σίας τους, προκειμένου να ωφελη­θούν οπό μια σειρά πλεονεκτημάτων αλλά και για την αποφυγή περαιτέ­ρω ταλαιπωρίας.

Καθυστέρηση των πολιτών στις δηλώσεις δεν σημαίνει αυτόματη απώλεια της περιουσίας τους. Συνεπάγεται ωστόσο αδυναμία αξιοποίησης της ακίνητης περιουσί­ας. αδυναμία μεταβίβασης ακινήτων και αλλαγής του ιδιοκτησιακού κα­θεστώτος. ενδεχομένως δικαστικές περιπέτειες, καθώς και αυξημένο κόστος λόγω της μελλοντικής ενερ­γοποίησης των προστίμων., σημει­ώνουν χαρακτηριστικά πηγές αηό τον Φορέα.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, ένας τεράστιος όγκος γραφειοκρατίας θα εκλείψει. Θα υπάρξει πλήρης εκσυγχρονισμός του πλαισίου διαχείρισης γης και ο κάθε πολίτης θα μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πληροφορίες που αφορούν το ακίνητό του ή την περι­οχή στην οποία θέλει να επενδύσει. Αποτελεί επίσης το πρώτο βήμα για τη δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη στον οποίο θα αποτυπώνονται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμ­μή, τα όρια των δασικών εκτάσεων τα όρια των προστατευόμενων πε­ριοχών, τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, οι γραμμές των αιγιαλών, οι όροι δόμησης, οι χρήσεις γης και φυσικά τα όρια των οικοπέδων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους αναμέ­νεται να ενεργοποιηθούν τα κλιμα­κωτά πρόστιμα για τους ασυνεπείς ιδιοκτήτες. Μάλιστα, όπως είχε κάνει γνωστό ο υπουργός Περιβάλλοντος Χωστής Χατζηδάκης. το χρηματικό ποσό που θα κληθούν να καταβά­λουν θα είναι ανάλογο της αξίας της ακίνητης περιουσίας αλλά και της καθυστέρησης που υπέδειξαν στην υποβολή της αίτησης.

Χρηστικά

 • Οι πολίτες μπορούν να λάβουν από τα κατά τόπους γραφεία κτηματογράφησης «βεβαίωση εμπρόθεσμης προσέλευσης», προκειμένου να ολοκληρώσουν την υποβολή της δήλωσης τους σε μεταγενέστερο χρόνο με ραντεβού
 • Η διαδικασία αυτή δεν παρουσιάζει καθυστερήσεις ούτε αναμονή για τους πολίτες.
 • Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες από τους αναδόχους στα Γραφεία Κτηματογράφησης από εξειδικευμένους δικηγόρους και τοπογράφους σχετικά με την διαδικασία υποβολής δήλωσης, τα απαραίτητα έντυπα, έγγραφα, εντοπισμό, κλπ.
 • Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης δωρεάν υπηρεσίας για τον εντοπισμό και την οριοθέτηση ακινήτου με χρήση εφαρμογής μέσω κινητού τηλεφώνου.
 • Παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής του παγίου τέλους με δόσεις μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας.
 • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ελληνικό Κτηματολόγιο καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο 210 6505600 ή στον τετραψήφιο αριθμό 1015
 • Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr

Έγκαιρη δήλωση της ακίνητης ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο σημαίνει:

 • Οριστική, χωρίς αμφισβητήσεις, καταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας των πολιτών
 • Ταχύτερες διαδικασίες μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας.
 • Διαφάνεια και ασφάλεια στις μεταβιβάσεις ακινήτων
 • Αναβάθμιση της αγοράς ακινήτων και αύξηση της αξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας με συνέπεια την προσέλκυση επενδύσεων
 • Πλήρη διασφάλιση της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας
 • Αποτελεσματική προστασία του Περιβάλλοντος. Η αμετάκλητη οριοθέτηση των δασών και του αιγιαλού θα αποτελέσει το σοβαρότερο εμπόδιο ενάντια στις καταπατήσεις και την αυθαιρεσία.
 • Ορθολογική οργάνωση και ανάπτυξη της χώρας και διευκόλυνση των επενδύσεων.