Ένα ακόμη βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, που θα συμβάλει όχι μόνο στην εξοικονόμηση πόρων, αλλά και στη βελτίωση των... Προκήρυξη έργου 4,4 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση

Ένα ακόμη βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, που θα συμβάλει όχι μόνο στην εξοικονόμηση πόρων, αλλά και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αποτελεί η δημοσίευση της προκήρυξης-πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης ΠΓΝΙ».

Το έργο περιλαμβάνει δώδεκα υποέργα, συνολικού προϋπολογισμού 4.415.000 ευρώ, και χρηματοδοτείται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος ανάπτυξη».

Τα βασικότερα υποέργα είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για αναβάθμιση (225.000 ευρώ), η αντικατάσταση αντλιών θέρμανσης- ψύξης- ζεστού νερού χρήσης με αντίστοιχες inverter (365.000 ευρώ), η αντικατάσταση φωτιστικών – λαμπτήρων με αντίστοιχα τεχνολογίας led (535.000 ευρώ), η αντικατάσταση θυρών εισόδου και θυρών εξόδου κινδύνου με αντίστοιχες ενεργειακού τύπου (210.000 ευρώ), η βελτίωση θερμομόνωσης σε δώματα (480.000 ευρώ), η εγκατάσταση κλιματισμού στους δύο πάνω ορόφους κάθε πτέρυγας κλινικών ward Ι-ΙΙ-ΙΙΙ (1.650.000 ευρώ) και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος 500 KW (500.000 ευρώ).

Σύμφωνα με δηλώσεις στον τοπικό Τύπο  «η υλοποίηση των δράσεων που προβλέπει το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΓΝΙ, θα βελτιώσει όχι μόνο την ενεργειακή απόδοση του νοσοκομείου κατά δύο επίπεδα, αλλά θα αναβαθμίσει και την ποιότητα νοσηλείας των νοσηλευόμενων και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση κλιματισμού (VRF ή VRV) στους δύο πάνω ορόφους κάθε πτέρυγας κλινικών θα δώσει λύση στο χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευόμενοι στο νοσοκομείο μας κατά τους θερινούς μήνες. Ταυτόχρονα, ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του έργου, θα αναβαθμίσει περαιτέρω τις παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Η ελάφρυνση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου με την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, που θα προκύψουν από τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, θα επιτρέψει την κάλυψη αναγκών και θα συμβάλει στη διεύρυνση των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών στους πολίτες της περιοχής», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του νοσοκομείου και εκφράζει τις ευχαριστίες της στους εργαζόμενους στην Τεχνική υπηρεσία, το Τμήμα Προμηθειών, την Υποδιεύθυνση Οικονομικών καθώς και όλα τα μέλη του ΔΣ «για την ευσυνείδητη και συνεχή προσπάθειά τους, που συνέβαλαν στην προετοιμασία και ωρίμανση του έργου».