Του Τάσου Κορομμύδα* Εκθέσεις – ειδήσεις Γερμανία: Το 2019 η ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια ήταν μεγαλύτερη εκείνης από λιγνίτη, και η ηλιακή σχεδόν ίση... Ενέργεια & κλίμα: Ειδήσεις & καλά παραδείγματα (12/2019)

Του Τάσου Κορομμύδα*

  1. Εκθέσεις – ειδήσεις
  1. Καλά νέα και παραδείγματα
  1. Διάφορα

 

*Ο Τάσος Κρομμύδας είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, με ειδίκευση στα οικονομικά και τις πολιτικές της ενέργειας. Σύμβουλος σε Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.