Το Κέντρο Δοκιμών  Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της  ΔΕΗ Α.Ε   συμμετέχει στην  International Green Shipping and Technology Summit, που θα πραγματοποιηθεί  στις 28-29 Νοεμβρίου... Συμμετοχή του ΚΔΕΠ ΔΕΗ στο International Green Shipping and Technology Summit

Το Κέντρο Δοκιμών  Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) της  ΔΕΗ Α.Ε   συμμετέχει στην  International Green Shipping and Technology Summit, που θα πραγματοποιηθεί  στις 28-29 Νοεμβρίου 2017, στην Αθήνα (PARKHOTEL).Το Συνέδριο θα καλύπτει θέματα Ναυτιλίας -Ναυπηγικής Τεχνολογίας προκειμένου να μειωθεί η  θαλάσσια ρύπανση,  καθώς και η αύξηση της αποδοτικότητας των

Στο συνέδριο θα παρευρεθούν ειδικοί  στην Ναυτιλία και εταιρείες από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με το αντικείμενο.