Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές ζητούν επισήμως παράταση 3 – 4 μηνών για να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στο διαγωνισμό για την πώληση του 66%  του ΔΕΣΦΑ,...

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές ζητούν επισήμως παράταση 3 – 4 μηνών για να καταθέσουν δεσμευτικές προσφορές στο διαγωνισμό για την πώληση του 66%  του ΔΕΣΦΑ, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η διοίκηση του ΔΕΣΦΑ συζήτησε στο συμβούλιο της το αίτημα και φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη να το ικανοποιήσει. Μέχρι εδώ καλά!. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα της μνημονιακής εποχής που ζούμε. Η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες φαίνεται να μην συμμερίζεται το αίτημα των επενδυτών και πιέζει στην κατεύθυνση μίας μικρότερης χρονικής παράτασης. Εκτιμά ότι μια μετάθεση των δεσμευτικών προσφορών για την άνοιξη  θα έθετε εν αμφιβόλω την είσπραξη του τιμήματος της πώλησης εντός της επόμενης χρονιάς,  όπως έχει προϋπολογιστεί. Εξάλλου η περίπτωση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ και της είσπραξης των εσόδων είναι η μοναδική ενεργειακή αποκρατικοποίηση που θεωρείτο ως … ρεαλιστική, καθώς οι άλλες (ΔΕΠΑ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ) θεωρείται πρακτικά αδύνατο να ολοκληρωθούν εντός του 2018, παρότι έχει προϋπολογιστεί είσπραξη εσόδων.  Παράλληλα υπεισέρχεται ο παράγοντας θεσμοί αλλά και το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Το σίγουρο είναι ότι η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών δεν θα γίνει όπως αρχικά είχε προσδιοριστεί για τις 22 Δεκεμβρίου 2017 και θα υπάρξει μία νέα τέταρτη παράταση. Τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά θέματα. Υπενθυμίζεται ότι στην τελική φάση του διαγωνισμού έχουν περάσει η κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες Snam S.p.A., Enagás Internacional S.L.U., Fluxys S.A. και N.V. Nederlandse Gasunie και η ισπανική εταιρεία  Regasificadora del Noroeste S.A