-«Η αγορά ηλεκτρισμού κυρίως, αλλά και φυσικού αερίου θα επηρεαστούν στις επόμενες δεκαετίες από τις αλλαγές, που θα γίνουν στον τομέα των Μεταφορών. Αυτός... Μ. Βερροιόπουλος: Οι «ευφυείς πόλεις» φέρνουν αλλαγές στις μεταφορές, ανατροπές στην αγορά ενέργειας και υψηλές επενδύσεις

-«Η αγορά ηλεκτρισμού κυρίως, αλλά και φυσικού αερίου θα επηρεαστούν στις επόμενες δεκαετίες από τις αλλαγές, που θα γίνουν στον τομέα των Μεταφορών. Αυτός ο ανασχηματισμός θα φέρει από τα επόμενα χρόνια μεγάλου ύψους επενδύσεις, σε δίκτυα διασύνδεσης,  έξυπνους μετρητές,  συστήματα αποθήκευσης και φόρτισης οχημάτων, σε  συστήματα ασφάλειας και ελέγχου,  στις υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα τεράστιο παράθυρο ευκαιρίας για νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και εγχώριας προστιθέμενης αξίας στη γνώση και την καινοτομία».

Αυτά τόνισε ο  Γενικός Γραμματέας Ενέργειας Μιχάλης Βερρροιόπουλος,  μιλώντας  για τις προοπτικές και τις εξελίξεις σύνδεσης ενεργειακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον από το βήμα του συνεδρίου, με  θέμα «Σύγχρονο Αστικό Περιβάλλον– Ψηφιακός Μετασχηματισμός & Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης», που διοργάνωσαν το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας & Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA) και η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΕΜηΠΕΕ), σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ και το ΤΕΕ.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τον κ. Βερροιόπουλο, η αγορά ηλεκτρισμού κυρίως, αλλά και φυσικού αερίου θα επηρεαστούν στις επόμενες δεκαετίες από τις αλλαγές που θα γίνουν στον τομέα των Μεταφορών. Η ηλεκτροκίνηση και ο ανασχεδιασμός των οχημάτων για ελαχιστοποίηση των εκπομπών CO2, η ανάπτυξη προηγμένων εναλλακτικών καυσίμων ή του υδρογόνου, οι συνδεδεμένες και αυτοματοποιημένες μεταφορές, οι αντίστοιχες υποδομές μεταφορών, η διαχείριση δικτύων και κυκλοφοριακών συστημάτων και οι ευφυείς υπηρεσίες μεταφορών και κινητικότητας θα επηρεάσουν ανάλογα τα ενεργειακά δεδομένα της χώρας.

Ο παραπάνω μετασχηματισμός θα απαιτήσει μεγάλου ύψους επενδύσεις, σε δίκτυα, διασύνδεσης,  έξυπνους μετρητές,  συστήματα αποθήκευσης και φόρτισης οχημάτων, σε  συστήματα ασφάλειας και ελέγχου,  στις υποδομές τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα τεράστιο παράθυρο ευκαιρίας για νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και εγχώριας προστιθέμενης αξίας στη γνώση και την καινοτομία.

Η ευφυής πόλη

Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΝ, μιλώντας για τις ενεργειακές και ψηφιακές εξελίξεις στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον σημείωσε ότι ο όρος ευφυής πόλη (intelligentcity/smartcity) αναφέρεται σε χωρικές ενότητες (πόλεις, συνοικίες, περιφέρειες, clusters) στις οποίες αναπτύσσονται τοπικά συστήματα καινοτομίας, τα οποία αναβαθμίζονται και υποστηρίζονται μέσω ψηφιακών δικτύων, εφαρμογών και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Οι ευφυείς πόλεις, είπε ο ίδιος ότι γίνονται αντιληπτές ως το αποτέλεσμα του συνδυασμού ανθρώπινων ικανοτήτων/ανθρώπινης ευφυΐας, θεσμών μάθησης/συλλογικής ευφυΐας, ψηφιακή τεχνολογία/ τεχνητής ευφυΐας. Ο συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων οδηγεί, στην ανάδυση νέων λειτουργιών για τις πόλεις, όπως η στρατηγική ευφυΐα, η μεταφορά τεχνολογίας, η ανάπτυξη καινοτομίας μέσω συνεργασίας και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών.

  • Οι ευφυείς πόλεις διακρίνονται από την ενασχόλησή τους με κύριους άξονες:
  • Τεχνολογίες ICT, Τηλεματική
  • Επικοινωνία – Διακυβέρνηση
  • Δίκτυα μεταφορών-Οδικά δίκτυα-Διαχείριση κυκλοφορίας- Υποδομές
  • Υγεία
  • Διαχείριση νερού & αποβλήτων
  • Διαχείριση Ενέργειας- Φωτισμός

 

Συμμετοχή των πολιτών

Τονίζοντας τη συμμετοχή των πολιτών στις νέες εξελίξεις ο Μιχάλης Βερροιόπουλος σημείωσε ότι δεν μπορεί να υφίσταται βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη,  χωρίς τη συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση και το σχεδιασμό, χωρίς σεβασμό και πληροφόρηση για την εκμετάλλευση των διαθέσιμων φυσικών πόρων, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η φέρουσα ικανότητα της κάθε περιοχής σχετικά με την οργάνωση και αλληλοσυμπήρωση  διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Η ψηφιοποίηση και οι σύγχρονες τηλεπικοινωνίες υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Ενέργειας διασφαλίζουν στον πολίτη πρόσβαση σε διαφανή, εύληπτη, και αντικειμενική πληροφόρηση, ώστε να μπορεί να ανταπεξέρθει στις ανταγωνιστικές  πιέσεις που έρχονται από την αγορά. Μια άλλοτε μονόδρομη σχέση πολίτη – αγοράς, αντικαθίσταται από μια αμφίδρομη  με βασικό στοιχείο της τα ευφυή συστήματα και με στόχο την μεταφορά περισσότερης δύναμης στους καταναλωτές.