Χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στη Δημοτική Πλατφόρμα Επιβράβευσης της Ανακύκλωσης Followgreen, δημιουργία της ΕΠΤΑ ΑΕ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων. Η βράβευση έγινε την Τετάρτη  13... Χρυσό βραβείο στην Πλατφόρμα Επιβράβευσης της Ανακύκλωσης Followgreen

Χρυσό βραβείο απονεμήθηκε στη Δημοτική Πλατφόρμα Επιβράβευσης της Ανακύκλωσης Followgreen, δημιουργία της ΕΠΤΑ ΑΕ Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων. Η βράβευση έγινε την Τετάρτη  13 Δεκεμβρίου 2017 στο RadissonBluParkHotel στο πλαίσιο της απονομής των Waste&RecyclingAwards 2017. Τα βραβεία, διοργανώθηκαν για δεύτερη χρονιά από το Plantτης BoussiasCommunications.

Η Δημοτική πλατφόρμα επιβράβευσης της ανακύκλωσης Followgreen.gr διακρίθηκε με χρυσό βραβείο στην κατηγορία «SmartCitiesWasteManagementApplications», στο πλαίσιο του πυλώνα «WasteManagementBusiness».

Η διαδικτυακή πλατφόρμα followgreen.gr αναπτύχθηκε από την ΕΠΤΑ Α.Ε. Σύμβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων σε συνεργασία με την εταιρία Πληροφορικής Omniworks. Είναι ψηφιακή εφαρμογή για ‘έξυπνες’ πόλεις και κοινότητες που συνδέει τον Δήμο με πολίτες, τοπικές επιχειρήσεις και σχολεία με κοινό στόχο την αύξηση της ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με την πρόταση οι κύριοι λόγοι απονομής του βραβείου στην πλατφόρμα συνοψίζονται ως εξής:

  • Ο Δήμος αποκτά ένα εργαλείο για να επιβραβεύει τους ευαισθητοποιημένους σε θέματα ανακύκλωσης, παρέχοντάς στους πολίτες εκπτώσεις σε τοπικές επιχειρήσεις αλλά και επιχειρήσεις του ίδιου του Δήμου.
  • Με απλό και διασκεδαστικό τρόπο, οι πολίτες και οι μαθητές εκπαιδεύονται στην ανακύκλωση και μαθαίνουν να ανακυκλώνουν στην πράξη.
  • Τα σχολεία γίνονται πρωταγωνιστές στην ανακύκλωση του Δήμου.
  • Η τοπική αγορά ενισχύεται και οι επιχειρήσεις λαμβάνουν δωρεάν προβολή μέσω της πλατφόρμας του Δήμου.

Οι δημιουργοί της πλατφόρμας αφιέρωσαν τη διάκρισή τους στις σχολικές κοινότητες, στις τοπικές επιχειρήσεις και στις δημοτικές κοινωνικές δομές.

Η ΕΠΤΑ Α.Ε. (www.epta.gr) ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συμβούλων, στον τομέα της προστασίας του Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών και λύσεων υψηλής ποιότητας σε τομείς όπως:

  • Περιβαλλοντική Πολιτική
  • Ενέργεια και Προστασία του Κλίματος
  • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
  • Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
  • Φυσικό Περιβάλλον
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση στη Βιομηχανία