Η θεσμοθέτηση μίας fast track διαδικασίας στα πρότυπα των στρατηγικών επενδύσεων για την αδειοδότηση της βιομηχανίας, με παράλληλα πρόβλεψη να δοθούν κίνητρα για τη... Α. Χαρίτσης: Έρχεται νομοσχέδιο για fast track αδειοδότηση της βιομηχανίας και κίνητρα για μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων σε οργανωμένα πάρκα

Η θεσμοθέτηση μίας fast track διαδικασίας στα πρότυπα των στρατηγικών επενδύσεων για την αδειοδότηση της βιομηχανίας, με παράλληλα πρόβλεψη να δοθούν κίνητρα για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων βιομηχανιών σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα και χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών τους περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες νομοθετικών πρωτοβουλιών του υπουργείου Οικονομίας για τη νέα χρονιά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας  Αλέξης Χαρίτσης σε συνάντηση του με δημοσιογράφους την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου μιλώντας για τις προτεραιότητες στο νομοθετικό έργο του υπουργείου, είπε ότι αρχές του έτους πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τους ελέγχους και την εποπτεία της αγοράς, ενώ θα ακολουθήσει αμέσως μετά νομοσχέδιο για την απλοποίηση της αδειοδότησης στη βιομηχανία και παράλληλα θα προωθηθεί νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Α. Χαρίτση οι προτεραιότητες νομοθετικού έργου για τη νέα χρονιά έχουν ως εξής:

Νόμος – πλαίσιο για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την εποπτεία της αγοράς

Το πρώτο νομοσχέδιο που θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί από τη Βουλή, αμέσως μετά τις γιορτές, είναι ο νόμος – πλαίσιο για την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την εποπτεία της αγοράς. Έρχεται να συμπληρώσει τον νόμο που ψηφίστηκε πέρυσι και ο οποίος απλοποίησε και επιτάχυνε δραστικά την απλοποίηση και αδειοδότηση των επιχειρήσεων (ήδη περισσότερες από 20.000 επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από αυτό το νέο καθεστώς). Ο νέος νόμος θα θέσει κοινούς κανόνες και μεθοδολογία και θα συντονίσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, διευκολύνοντας την οικονομική δραστηριότητα και προστατεύοντας καλύτερα το δημόσιο συμφέρον. Σε σχετικές ερωτήσεις δημοσιογράφων δόθηκαν απαντήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει παρέμβαση στο ελεγκτικό έργο των επί μέρους υπηρεσιών και δομών του κράτους, όπως για παράδειγμα στο έργο των επιθεωρητών περιβάλλοντος, όπως έχουν εκφραστεί σχετικές ανησυχίες. Η νομοθετική παρέμβαση ειπώθηκε ότι θα αποσκοπεί στον συντονισμό και την οργάνωση των ελέγχων.

Αδειοδότηση της βιομηχανίας

Η ενίσχυση της βιομηχανίας αποτελεί κεντρική προτεραιότητα, σύμφωνα με τον αν. υπουργό Οικονομίας.  Με νομοσχέδιο που  έρχεται τους επόμενους μήνες αναμορφώνεται και απλοποιείται το σύστημα αδειοδότησης για τις επενδύσεις στη βιομηχανία. Επιπλέον, δίνονται κίνητρα για την εγκατάσταση νέων αλλά και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων βιομηχανιών σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα και χρηματοδοτείται ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεών τους.

Παράλληλα είπε ο υπουργός θα υπάρξει από την πλευρά του υπουργείου  δυναμική παρέμβαση  στη συζήτηση που έχει ανοίξει στην ΕΕ για τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιομηχανία. Στόχος , σε συμμαχία και με άλλες χώρες, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη βιομηχανία, με έμφαση τόσο στους νέους δυναμικούς κλάδους, όσο και στους παραδοσιακούς.

Νέο νομοθετικό πλαίσιο για το ΠΔΕ

Για τους πρώτους μήνες του 2018, ετοιμάζεται ειδικός νόμος για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου του εθνικού ΠΔΕ. Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση το υφιστάμενο πλαίσιο υπάρχει από το 1955 και αδυνατεί να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες.

Οι βασικές προβλέψεις της μεγάλης μεταρρύθμισης που ετοιμάζεται περιλαμβάνουν:

  • Την απευθείας χρηματοδότηση των δήμων από το εθνικό ΠΔΕ.
  • Τη δυνατότητα πολυετούς προγραμματισμού που θα επιτρέψει να γίνεται ένας πιο σοβαρός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός. Να σταματήσει η οπισθοβαρής εκτέλεση στο τέλος κάθε χρονιάς.
  • Τη δημιουργία συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του εθνικού ΠΔΕ στα πρότυπα του ΕΣΠΑ. Να πάψουν αυτές οι τόσο σημαντικές χρηματοδοτήσεις να αποτελούν «μαύρο κουτί» και να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στην αξιοποίησή τους σε έργα και παρεμβάσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Την επικαιροποίηση και διεύρυνση του ορισμού της «δημόσιας επένδυσης» ώστε να περιλαμβάνει, πέρα από τις υποδομές, και τις δράσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αλλά και τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τη στοχευμένη χρηματοδότηση της οικονομίας.

 

NEWSLETTER