Του Νίκου Γρυλλάκη/ Στις πολυκατοικίες έχει  «ανάψει φωτιές», όμως στις εταιρείες φυσικού αερίου αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία να ενισχύσουν σημαντικά το «πελατολόγιο» τους . Δεδομένο... Αρχίζει η αντικατάσταση θέρμανσης πετρελαίου με φυσικό αέριο – Η  αυτονόμηση από τις συγκρούσεις οδηγεί σε συμπράξεις ιδιοκτητών – Τι σχεδιάζουν οι εταιρίες  

Του Νίκου Γρυλλάκη/

Στις πολυκατοικίες έχει  «ανάψει φωτιές», όμως στις εταιρείες φυσικού αερίου αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία να ενισχύσουν σημαντικά το «πελατολόγιο» τους .

Δεδομένο πάντως πρέπει να θεωρείται ότι η δυνατότητα αυτονόμησης των διαμερισμάτων από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, που κατοχυρώθηκε με ειδική διάταξη στον νόμο  του υπουργείου Περιβάλλοντος για τα αυθαίρετα, διευρύνει τον κύκλο μιας μεγάλης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι εταιρείες φυσικού αερίου στην Αττική , τη Θεσσαλία και τη Θεσσαλονίκη εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα  οδηγήσει τελικά ολόκληρες πολυκατοικίες στο δίκτυο του φυσικού αερίου καθώς οι περισσότεροι ιδιοκτήτες αντί για τη »σύγκρουση» θα προτιμήσουν την αντικατάσταση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης .

Βέβαια το μεγάλο ζητούμενο είναι η επέκταση του δικτύου τους. Σήμερα στην Αττική καλύπτονται 350.000 νοικοκυριά, αριθμός αντιστρόφως ανάλογος του ενδιαφέροντος που υπάρχει. Το φυσικό αέριο παραμένει σημαντικά φθηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Στοιχίζει 35 με 40% λιγότερο , γεγονός που οδηγεί μέσα σε 1 με 2 χρόνια σε απόσβεση των χρημάτων που θα ξοδευτούν για την εγκατάσταση λέβητα και καυστήρα. Τα τέλη σύνδεσης είναι δωρεάν, ενώ οι εταιρείες ετοιμάζονται για νέα προγράμματα χρηματοδότησης νέων καταναλωτών. Παράλληλα στην Αττική βρίσκεται επί θύραις η εφαρμογή προγράμματος 5 εκ ευρώ , που προέρχονται από το ΕΣΠΑ για να συνδεθούν με το φυσικό αέριο φτωχά νοικοκυριά.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτονόμησης 

  • Για την αυτονόμηση από την κεντρική θέρμανση: δεν χρειάζεται  συναίνεση της πλειοψηφίας, ενώ προβλέπεται  πλήρης απαλλαγή  από  κοινόχρηστες δαπάνες θέρμανσης.
  • Προϋπόθεση: να  δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι  ότι θα εγκαταστήσουν  «ενεργειακά αποδοτικότερο» σύστημα θέρμανσης  με  μοναδική «υποχρέωση» η συμμετοχή στις δαπάνες συντήρησης και αντικατάστασης της κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου.
  • Δικαίωμα αυτονόμησης ΥΠΑΡΧΕΙ  ακόμα και με αρνητική απόφαση γενικής συνέλευσής  ή μη σύγκλισης της εντός 30 ημερών.
  •  Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης  με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια προβαίνει  στην αποσύνδεση  κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των λοιπών  ιδιοκτησιών .
  • Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος λαμβάνονται όλες οι πολεοδομικές άδειες  και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη.
  • Υποχρέωση του ιδιοκτήτη είναι   να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες: την αποσύνδεσή , τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων , τον χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών.