Διεθνή διάκριση κέρδισαν οι μηχανικοί του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ συμμετείχε στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «LARA – LBS Augmented Reality... Διεθνής διάκριση για τους μηχανικούς του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Διεθνή διάκριση κέρδισαν οι μηχανικοί του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ συμμετείχε στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα «LARA – LBS Augmented Reality Assistive System for Utilities Infrastructure Management through Galileo and EGNOS» στο πλαίσιο του ετήσιου διαγωνισμού «European Satellite Navigation Competition-Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Δορυφορικής Πλοήγησης».

Στην ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ που διακρίθηκε συμμετείχαν οι:

Πέτρος Πατιάς, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ομάδας Έργου

Βασίλειος Τσιούκας, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Χρήστος Πικριδάς, Καθηγητής, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Χαράλαμπος Γεωργιάδης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Φώτιος Πατώνης, ΕΔΙΠ, Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Η ερευνητική ομάδα του ΑΠΘ, που αποτέλεσε τη μοναδική ελληνική συμμετοχή στα φετινά βραβεία, τιμήθηκε με το βραβείο «Regional Winner Madrid/Spain» του ιδρύματος madri+d Foundation, το οποίο έχει υποστηρίξει, από το 2002, 460 startups, οι οποίες συνεισέφεραν σε περισσότερες από 2.800 νέες θέσεις εργασίας.

O ετήσιος διαγωνισμός «European Satellite Navigation Competition-Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Δορυφορικής Πλοήγησης» βραβεύει κάθε χρόνο τα καλύτερα ερευνητικά έργα σε θέματα χρήσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πλοήγησης Galileo/EGNOS και του προγράμματος Δορυφορικής  Παρατήρησης Copernicus, και στη διοργάνωσή του συμμετέχουν σημαντικοί οργανισμοί, όπως οι: European GNSS Agency, European Space Agency, Ευρωπαϊκές Περιφέρειες, Airbus, DLR, Fraunhofer κ.ά.

Στον φετινό διαγωνισμό βραβεύτηκαν 27 από τα συνολικά 321 έργα που υποβλήθηκαν προς κρίση από 50 χώρες, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2017, στο Ταλίν της Εσθονίας.