Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 σχετικά με... Ημερίδα για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ διοργανώνει η ΡΑΕ στις 24 Ιανουαρίου

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για μονάδες ΑΠΕ, συνεχίζει το δημόσιο διάλογο και οργανώνει ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο Ημερίδα με θέμα: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ρυθμιστικό πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020» την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 09:30 π.μ.στην Αίθουσα Τελετών του κτιρίου Διοίκησης του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου – ΕΜΠ-κτίριο Διοίκησης).

Στην Ημερίδα θα γίνει συνοπτική παρουσίαση από τη ΡΑΕ του θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες και θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και οι σκέψεις της Αρχής αναφορικά με:

–  Τα προς δημοπράτηση ετήσια όρια ισχύος ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών ΑΠΕ.
–  Τον ελάχιστο, κατ΄ έτος, αριθμό ανταγωνιστικών διαδικασιών.
–  Τις ανώτατες τιμές προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία.

Τέλος θα παρουσιαστεί προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ως άνω διαδικασιών. Θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Η πρόσβαση στον χώρο της Ημερίδας μπορεί να γίνει με μέσα μαζικής μεταφοράς ή με ιδιωτικό μέσο
(Πληροφορίες: https://www.ntua.gr/el/contact/general-information)