Του Αργύρη Δεμερτζή/ Δύο μήνες μετά την ισχύ του νέου πολεοδομικού νόμου εκδόθηκε εγκύκλιος – οδηγία από το υπουργείο Περιβάλλοντος ( 19/01/2018 Α.Π:  ΥΠΕΝ... Εγκύκλιος ΥΠΕΝ προς Πολεοδομίες: Αποσύνδεση της οικοδομικής άδειας από την ασφαλιστική ενημερότητα του μηχανικού

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Δύο μήνες μετά την ισχύ του νέου πολεοδομικού νόμου εκδόθηκε εγκύκλιος – οδηγία από το υπουργείο Περιβάλλοντος ( 19/01/2018 Α.Π:  ΥΠΕΝ 3116),  με την οποία αποσυνδέεται για τους μηχανικούς η έκδοση οικοδομικής άδειας από την ασφαλιστική ενημερότητα.

Πρόκειται για θέμα πρώτης γραμμής για τον τεχνικό επιστημονικό κλάδο. Οι ελεύθεροι  επαγγελματίες μηχανικοί, οι οποίοι έχουν χτυπηθεί άγρια από την κρίση αλλά και τις υψηλές ασφαλιστικές και φορολογικές εισφορές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΤΕΕ σε ποσοστό 80% να αδυνατούν να καλύψουν τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους και να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα.

Το θέμα  αντιμετωπίστηκε με τη διατύπωση του άρθρου 40 του πολεοδομικού νόμου 4495/2017, εξαιρώντας από τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι μηχανικοί για την έκδοση της οικοδομικής άδειας την ασφαλιστική ενημερότητα του μηχανικού, όπως επίσης κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ και ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικού και ιδιοκτήτη, όταν η αμοιβή είναι μικρότερη από την προβλεπόμενη.

Παράλληλα υπήρξε σαφής δήλωση του αρμόδιου υπουργού ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι μόνον αυτά που περιγράφει το σχετικό άρθρο 40 του νέου πολεοδομικού νόμου.

To «βασίλειο» των Πολεοδομιών

Στο «βασίλειο» των Πολεοδομικών υπηρεσιών της χώρας, όπως επισημαίνουν τεχνικοί παράγοντες στο ecopress πολλές από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ορισμένοι υπάλληλοι,  από υπερβάλλοντα ζήλο ή και άλλες σκοπιμότητες , όλο αυτό  το διάστημα ισχύος του νέου νόμου, δηλώνοντας ότι δεν έχουν ενημέρωση τι λέει ο νέος νόμος και ότι δεν έχουν επίσημη εγκύκλιο από το υπουργείο ΠΕΝ, συνέχιζαν να ζητούν  ασφαλιστική ενημερότητα, συμφωνητικό μεταξύ μηχανικού ιδιοκτήτη όταν η αμοιβή είναι μικρότερη της νόμιμης και κρατήσεις ΕΜΠ.

Επί της ουσίας εμποδίζοντας την συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών, που έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες να εκδώσουν άδεια και συνακόλουθα να ασκήσουν το επάγγελμα τους, ώστε τουλάχιστον όσοι από αυτούς έχουν πρόσβαση σε νέες άδειες, να βγουν από τον «φαύλο κύκλο» των οφειλών και εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης να δώσουν τη δίκη τους μάχη επιστροφής στην επαγγελματική και οικονομική κανονικότητα!

Το γεγονός ότι οι Πολεοδομίες ακολούθησαν δική τους τακτική κατά περίπτωση αποδεικνύει ρεπορτάζ του ecopress, που διαπίστωσε ότι πχ η Πολεοδομία Αθήνας, η οποία είναι κεντρική υπηρεσία και δίνει κατεύθυνση έσπευσε μετά τη ψήφιση του νέου πολεοδομικού νόμου να αποσυνδέσει την ασφαλιστική ενημερότητα του μηχανικού από την έκδοση οικοδομικής άδειας. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ  πολλές άλλες πολεοδομικές υπηρεσίες της Αττικής και σε περιοχές της υπόλοιπής χώρας συνέχισαν να ζητούν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά, διατηρώντας το καθεστώς επαγγελματικού αποκλεισμού πολλών μηχανικών, με μεγάλες συνέπειες και παρενέργειες.

Μία από αυτές τις παρενέργειες, όπως πληροφορούν τεχνικοί παράγοντες το ecopress είναι ότι είχε ήδη αρχίσει να σχηματίζεται μία «παράλληλη αγορά» έκδοσης οικοδομικών αδειών, εις βάρος των μη ενήμερων ασφαλιστικά μηχανικών και μάλιστα «με το αζημίωτο»…

Σε αυτές τις συνθήκες και προφανώς μετά από διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις των θιγόμενων μηχανικών εκδόθηκε η νέα οδηγία – εγκύκλιος του ΥΠΕΝ με  θέμα: «Διευκρινιστικές Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 4495/2017», με αποδέκτες όλες τι πολεοδομικές υπηρεσίες της χώρας

Η νέα εγκύκλιος του ΥΠΕΝ εκτιμάται ότι  θα λύσει το γόρδιο δεσμό της πολεοδομικής γραφειοκρατίας, ώστε  να μπορέσουν να πιάσουν ξανά δουλεία και να εκδώσουν χωρίς εμπόδια και προβλήματα οικοδομικές άδειες, οι χρεωμένοι μηχανικοί στο ασφαλιστικό ταμείο τους.

Τι λέει η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

Στην εγκύκλιο του ΥΠΕΝ ( 19/01/2018 Α.Π:  ΥΠΕΝ 3116), που υπογράφεται από την Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ειρήνη Κλαμπατσέα αναλυτικά σημειώνεται ότι :

-« Μετά από ερωτήματα πολεοδομικών υπηρεσιών, σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 40 του ν.4495/2017 για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας, διευκρινίζουμε για την ενιαία εφαρμογή αυτού από τις Υπηρεσίες Δόμησης τα παρακάτω:
Στο άρθρο 40 του ν.4495/2017 που φέρει τίτλο «Δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας» ορίζονται ρητά τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδομικής αδείας, στα οποία δεν περιλαμβάνεται η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του μηχανικού. Συνεπώς, για την εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων του ν.4495/2017 και για την έκδοση οικοδομικής αδείας, δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μηχανικού, αλλά μόνο τα αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου.
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/47676/0026/13-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Διεύθυνση Συντονισμού και ελέγχου εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, στο οποίο αναφέρεται επί λέξει ότι: «λόγω της κατάργησης των κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ η κράτηση υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ως παρακολούθημα της προηγούμενης καταργείται ομοίως», διευκρινίζουμε ότι δεν απαιτείται για την χορήγηση της οικοδομικής αδείας, η κράτηση 1% υπέρ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)».

 

Τι λέει ο νόμος 

Υπενθυμίζεται ότι ο  Ν4495/17 στο Αρ. 40 για τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της οικοδομικής άδειας προβλέπει:

  1. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό σύστημα τα εξής δικαιολογητικά και μελέτες, όπου απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:

α) αίτηση του κυρίου ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων,

β) εγκρίσεις άλλων υπηρεσιών και διοικητικών οργάνων, όπου απαιτούνται. Όπου απαιτείται έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, προσκομίζεται και βεβαίωση περί μη υποβολής ένστασης ή η απόφαση του ΠΕ.Σ.Α.,

γ) τίτλοι ιδιοκτησίας, πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή κτηματογραφικό φύλλο και απόσπασμα κτηματογραφικού διαγράμματος για κάθε ακίνητο,

δ) αποδεικτικά στοιχεία νομιμότητας των τυχόν υφιστάμενων κτισμάτων,

ε) αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, όπου απαιτείται,

στ) στατική μελέτη,

ζ) μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,

η) μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,

θ) μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου,

ι) μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,

ια) μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις για την πυροπροστασία, όπου απαιτείται,

ιβ) μελέτη καύσιμου αερίου εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου,

ιγ) σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 305/ 1996 (Α΄ 212),

ιδ) σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων (ΣΔΑ), σύμφωνα με την κ.υ.α. 36259/2010 (Β΄1312),

ιε) συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του

ν. 1221/1981 (Α΄ 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισής της στο κτηματολογικό γραφείο. Σε περίπτωση εξαγοράς, αντί της συμβολαιογραφικής δήλωσης υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς,

ιστ) αιτιολογική έκθεση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210),

ιζ) αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου,

ιη) αντίγραφο απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή τιμολόγιο που αφορά την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής των μελετητών μηχανικών, καθώς και το ΦΕΜ αυτής.

Αν έχει εκδοθεί προέγκριση οικοδομικής αδείας, δεν απαιτείται εκ νέου η προσκόμιση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν για την έκδοση αυτής.