Του Αργύρη Δεμερτζή/ Πρόταση για αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 2.600 μεγαβάτ κατά την τριετία 2018 – 2020 και επτά  «κλειδιά» συμμετοχής... ΡΑΕ: Αυτά είναι τα 7 «κλειδιά» συμμετοχής στους διαγωνισμούς ΑΠΕ-2018-2020, συνολικής ισχύος 2.600 μεγαβάτ

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Πρόταση για αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκούς σταθμούς συνολικής ισχύος 2.600 μεγαβάτ κατά την τριετία 2018 – 2020 και επτά  «κλειδιά» συμμετοχής στους σχετικούς διαγωνισμούς για τους ενδιαφερόμενους  παρουσίασε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ),  σε ειδική ημερίδα διαβούλευσης, με θέμα το ρυθμιστικό πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ για τα έτη 2018, 2019 και 2020.

 

Στόχος, όπως επισημάνθηκε  στην ημερίδα της ΡΑΕ είναι αφενός να αυξηθεί η διείσδυση της «πράσινης» ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα,  ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει αναλάβει η χώρα αλλά και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος που καταβάλουν οι καταναλωτές μέσω του ΕΤΜΕΑΡ για την υποστήριξη των ανανεώσιμων πηγών.

Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης του ΥΠΕΝ, που θα ρυθμίζει το πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών, ο πρώτος διαγωνισμός εφέτος μπορεί να προκηρυχθεί τον Ιούνιο και να ακολουθήσουν άλλοι δύο τον Αύγουστο και προς το τέλος του χρόνου.

Συνολικά εφέτος προβλέπεται να προκηρυχθούν 1000 μεγαβάτ (300 MW αιολικά, 300 φωτοβολταϊκά και άλλα 400 MW κοινός διαγωνισμός για τις δύο τεχνολογίες), άλλα 1000 το 2019 με την ίδια κατανομή και 600 μεγαβάτ το 2020.

Τα επτά «κλειδιά»

Τα επτά «κλειδιά» για τους νέους διαγωνισμούς, σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ είναι τα εξής:

1.Οι  διαγωνισμοί θα είναι μειοδοτικοί με κριτήριο την τιμή πώλησης της κιλοβατώρας στο σύστημα.

2. Προσδιορισμός  ανώτατης τιμής εκκίνησης,  η οποία σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ θα είναι 85 ευρώ ανά μεγαβατώρα για τα φωτοβολταϊκά ισχύος 1 έως 10 μεγαβάτ και 95 ευρώ για τα μικρότερα φωτοβολταϊκά έως 1 MW και τα αιολικά 3 – 50 ΜW.

3.Το ενδιαφέρον από τους υποψήφιους επενδυτές να είναι τουλάχιστον 80% υψηλότερο από την ισχύ που θα τίθεται σε δημοπρασία.  Για όλους τους διαγωνισμούς κρίνεται ότι είναι αναγκαίος ο καθορισμός ενός ορίου συμμετοχής,  ώστε να τεκμηριώνεται ένα ελάχιστο επίπεδο ανταγωνισμού.  Δηλαδή εάν η δημοπρατούμενη ισχύς είναι της τάξης των 100 MW, τότε θα πρέπει να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής συνολικής ισχύος τουλάχιστον 180 MW.

4.Για να είναι εξασφαλισμένη η διενέργεια του διαγωνισμού η ΡΑΕ με την προκήρυξη θα προσδιορίζει την Μέγιστη Δημοπρατούμενη Ισχύ. Στη συνέχεια, μετά την υποβολή των αιτήσεων, και εφαρμόζοντας τον κανόνα του επιθυμητού επιπέδου ανταγωνισμού (ποσοστό ή/και πλήθος συμμετεχόντων), με την Απόφαση της ΡΑΕ βάσει της οποίας καθορίζεται ο Οριστικός Πίνακας Συμμετεχόντων στην ανταγωνιστική διαδικασία θα προσδιορίζεται και η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς.

5.Η εγγυητική Επιστολή συμμετοχής θα ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης του 1% του συνόλου της επένδυσης.  Θα υπολογίζεται κατ’ αναλογία 150 €/MW ανάλογα με την ισχύ του έργου.

Για παράδειγμα: 

 – Ένα έργο ισχύος έως και 6,66 MW θα πληρώνει 1.000 €

– Ένα έργο ισχύος μεγαλύτερο των  6,66 MW θα πληρώνει σύμφωνα με τον τύπο: (ισχύς της άδειας σε MW επί 150 €/MW). Δηλαδή  ένα έργο 10 MW θα πληρώσει τέλος συμμετοχής 1.500 €

6.Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης θα ανέρχεται σε ποσοστό της τάξης του 4% του συνόλου της επένδυσης συμπεριλαμβανομένου του 1% της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, χωρίς να υπολογίζεται τυχόν Εγγυητική Επιστολή που έχει καταβληθεί στο Διαχειριστή Συστήματος  απλοποίηση διαδικασίας.  Προτείνεται ειδικότερα  κόστος τυπικού Φ/Β σταθμού: 1 m€/MW  και κόστος τυπικού Αιολικού σταθμού: 1,25 m€/MW.

Για παράδειγμα:  

-Φ/Β σταθμός 100 kW θα πληρώσει  4.000 €

–Αιολικός σταθμός 10 MW θα πληρώσει 600.000 €

7. Μετά τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία, όλοι οι επιλεγέντες (επιτυχόντες) θα έχουν την υποχρέωση να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες εντός σχετικού χρονοδιαγράμματος για την αδειοδοτική τους ωρίμανση. Οι υποχρεώσεις αυτές, όπως σημειώνεται από την Αρχή έχουν την έννοια της επίσπευσης της υλοποίησης των έργων και της συνδρομής της ΡΑΕ στην άρση τυχόν εμποδίων που ανακύπτουν, πάντα στο πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων. Οι υποχρεώσεις αυτές δηλαδή δεν θα έχουν την έννοια της «τιμωρίας».

Σημειώνεται ότι στόχος του ΥΠΕΝ είναι ο εγχώριος ενεργειακός εφοδιασμός από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να φθάσει στο 18% έως το 2020 και στο μεταξύ με βάση τα συμπεράσματα από τους διαγωνισμούς που θα διενεργηθούν να δοθεί νέα ώθηση από το 2019 στις ΑΠΕ με τη «φιλοδοξία» η Ελλάδα έως το 2030 να υπερκαλύψει τις δεσμεύσεις και τους στόχους της ΕΕ. Η ΕΕ εισάγοντας τον ελληνικό μηχανισμό δημοπρασιών σημειώνει στην απόφαση της ότι αποσκοπεί να αυξηθεί το μερίδιο ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, ενώ παράλληλα να μειωθεί στο ελάχιστο η στρέβλωση του ανταγωνισμού, λόγω της κρατικής στήριξης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ 2018-2020