Τη λειτουργία πολεοδομικού γραφείου, εντός μίας νέας αδειοδοτικής αρχής στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προβλέπει  νέο νομοσχέδιο του... Από νέα δομή του υπουργείου Οικονομίας οι πολεοδομικές άδειες για τη βιομηχανία –Τέλος οι άδειες από τις Πολεοδομίες των δήμων

Τη λειτουργία πολεοδομικού γραφείου, εντός μίας νέας αδειοδοτικής αρχής στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας προβλέπει  νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που προωθείται άμεσα στη Βουλή.

Με το νέο νομοσχέδιο,  σύμφωνα με τον αρμόδιο αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση καθιερώνονται διαδικασίες fast track αποκλειστικά για μεγάλες επενδύσεις στον κλάδο της βιομηχανίας. Στόχος με νέο  καθεστώς ταχείας αδειοδότησης  η προσέλκυση στρατηγικών βιομηχανικών  επενδύσεων και παράλληλα να σταματήσει η πρακτική της κατά παρέκκλιση αδειοδότησης.

Παράλληλα καταργείται η μέχρι τώρα διαδικασία αδειοδότησης  από τις Πολεοδομίες, καθώς εκτιμάται από το υπουργείο Οικονομίας ότι  με τη λειτουργία πολεοδομικού γραφείου εντός της νέας κεντρικής αδειοδοτικής αρχής στο υπουργείο Οικονομίας θα υπάρχει άμεση συνεργασία και συνεννόηση των εμπλεκομένων,  ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις.

Αναφέρεται σχετικά ότι τα συχνότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανίες,  όταν θέλουν να προβούν σε επενδύσεις, ακόμη και εάν πρόκειται για επέκταση των γραμμών παραγωγής σε εγκαταστάσεις που ήδη χρησιμοποιούν, προέρχονται από τις πολεοδομίες των κατά τόπους δήμων.

Σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση, πρόθεση της κυβέρνησης –η οποία μένει να αποδειχθεί εάν θα μεταφερθεί και στο υπό κατάρτιση νομοσχέδιο– είναι να υπάρχει συναρμοδιότητα των υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τα κριτήρια για την υπαγωγή μιας βιομηχανικής επένδυσης σε καθεστώς fast track θα είναι το ύψος της επένδυσης, ο αριθμός των θέσεων εργασίας που αυτή θα δημιουργήσει, καθώς και η προστιθέμενη αξία των προϊόντων που παράγει. Για παράδειγμα, μπορεί μια επένδυση να μην πρόκειται να δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, αλλά οδηγεί στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με μεγάλη προοπτική εξαγωγών.

Οι άξονες ομιλίας του αν. υπουργού Οικονομίας 

Ο αναπληρωτή υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας τη Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2017 στην εξαμηνιαία συνεδρίαση της Επιτροπής Βιομηχανίας (Industrial Affairs Committee – IACO) της Business Europe που φιλοξενεί ο ΣΕΒ στην Αθήνα, ανέπτυξε την ομιλία του σε τέσσερις άξονες, οι οποίοι έχουν  ως εξής:

  1. H ελληνική οικονομία βρίσκεται πλέον σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτή μάλιστα η ανάκαμψη, σε αντίθεση με το παρελθόν, διαθέτει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που μας κάνουν πιο αισιόδοξους για την βιωσιμότητα και διατηρισιμότητά της τα επόμενα χρόνια: ισχυρές τάσεις ενίσχυσης μεταποίησης, βιομηχανίας και εξαγωγικής δραστηριότητας. Βασικό στοίχημα για το επόμενο διάστημα η αύξηση του όγκου των επενδύσεων – δημόσιων και ιδιωτικών.
  2. Θεσμικές παρεμβάσεις:

-Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης και αδειοδότησης επιχειρήσεων.

-Ξεκαθάρισμα του άναρχου πλαισίου των βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

-Νέοι θεσμοί που ξεκαθαρίζουν το τοπίο ως προς τις χρήσεις γης: δασικοί χάρτες – κτηματολόγιο.

-Αναμόρφωση του πλαισίου των στρατηγικών επενδύσεων – απλοποίηση διαδικασιών – διεύρυνση παραγωγικών δραστηριοτήτων.

-Στήριξη τραπεζικού συστήματος – Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για κόκκινα δάνεια.

Χρηματοδοτικές παρεμβάσεις:

Στροφή νέου Αναπτυξιακού Νόμου στον δευτερογενή τομέα.

-Χρηματοδοτική στήριξη έρευνας και καινοτομίας και σύνδεση με παραγωγή (ΕΣΠΑ).

-Ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομών.

-Στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς φορείς (EIB, EIF, EBRD) και δημιουργία νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

3.Παρέμβαση στις ευρωπαϊκές διεργασίες.

Μετά από χρόνια ακινησίας, τα πράγματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς τη βιομηχανική πολιτική φαίνεται να κινούνται. Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τη δική μας στρατηγική επιλογή για στήριξη της βιομηχανίας και του δευτερογενούς τομέα συνολικά, ως βασικό στοιχείο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής.

Η έξοδος από τα μνημόνια και την επιτήρηση τους επόμενους μήνες, η «κανονικοποίηση» της κατάστασης της οικονομίας, μας δίνει την δυνατότητα να παρέμβουμε πιο αποφασιστικά και αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Όπως διαπιστώνουμε άλλωστε, παρά τις ιδιαιτερότητες βεβαίως κάθε χώρας, τα προβλήματα είναι κατά βάση κοινά (συρρίκνωση παραγωγικής  βάσης, ανταγωνισμός από αναδυόμενες οικονομίες, ενεργειακή μετάβαση και ενεργειακό κόστος). Απαιτείται λοιπόν και η εξεύρεση κοινών λύσεων.

4.Η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη περιοχή.

Η ελληνική κυβέρνηση, παράλληλα με τη μεγάλη προσπάθεια για έξοδο από την δημοσιονομική κρίση, λαμβάνει διεθνείς πρωτοβουλίες για ενίσχυση του διεθνούς προφίλ της χώρας (ευρωμεσογειακή σύνοδος, τετραμερής σύνοδος Ελλάδας-Σερβίας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας. τριμερής Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ).

Στο πλαίσιο αυτό εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες για επίλυση προβλημάτων δεκαετιών με τους βόρειους γείτονές μας, Αλβανία και FYROM. Προβλημάτων που αποσταθεροποιούν την περιοχή και εμποδίζουν την ανάπτυξη ισχυρής οικονομικής δραστηριότητας που θα ωφελήσει το σύνολο των χωρών και πρωτίστως βέβαια τη χώρα μας ως την πιο ισχυρή οικονομία της περιοχής.

Είναι ευθύνη και καθήκον των παραγωγικών φορέων να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια για εδραίωση της καλής γειτονίας και της οικονομικής συνεργασίας στα Βαλκάνια.