Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής του προσωρινού αναδόχου για τις μελέτες της αντιπλημμυρικής προστασίας στον Πάμισο και τις παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης και αναπλάσεων, καθώς και...

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής του προσωρινού αναδόχου για τις μελέτες της αντιπλημμυρικής προστασίας στον Πάμισο και τις παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης και αναπλάσεων, καθώς και της δημιουργίας μικρής μαρίνας στο Κουλντούκι της Μπούκας, σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου της Καλαμάτας.

Η εκδίκαση των ενστάσεων για την ανάθεση των μελετών, προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, ολοκληρώθηκε, επιλέχτηκε ο προσωρινός ανάδοχος και εκτιμάται ότι θα χρειαστούν άλλοι δύο μήνες ακόμη μέχρι να υπογραφεί η σύμβαση, καθώς εκκρεμούν ακόμη διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία, όπως ο έλεγχος της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Συνολικά στο διαγωνισμό, που διενεργήθηκε τον Οκτώβρη του 2016, έλαβαν μέρος πέντε συμπράξεις 35 μελετητικών γραφείων. Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι: «Μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας του ποταμού Πάμισου από το Φράγμα Άρι – Μεσσήνη –  Εκβολές στη θάλασσα και μελέτες περιβαλλοντικής αξιοποίησης εκβολών και παρόχθιας ζώνης μέχρι την είσοδο της Μεσσήνης καθώς και της εκβολής στο Κουλντούκι Μπούκας Μεσσήνης».

Η χρηματοδότηση της εκπόνησης των μελετών έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Πρόκειται για έργα που θα γίνουν σε βάθος χρόνου τριετίας και προϋπολογίζεται  ότι θα κοστίσουν από 30 μέχρι 35 εκατομμύρια ευρώ.