Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Με πολυετή καθυστέρηση και καθ’ υπέρβαση των προθεσμιών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά η εκπόνηση του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού....  Επιτέλους! Στο τραπέζι τα μεγάλα και εκκρεμή θέματα της ενέργειας  – Το ΥΠΕΝ προχωρά στην εκπόνηση του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Με πολυετή καθυστέρηση και καθ’ υπέρβαση των προθεσμιών που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρά η εκπόνηση του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού. Την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΝ η συγκρότηση της Επιτροπής που θα εργαστεί για την υλοποίηση του έργου, ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό COM 2016 (759/30-11-2016) την 1η Ιανουαρίου 2018 η Ελλάδα όπως και οι άλλες χώρες – μέλη έπρεπε ήδη να έχει υποβάλει στην Κομισιόν το προσχέδιο του σχεδιασμού.

Η απόφαση του ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη προβλέπει τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα, η οποία θα αναλάβει την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σύσταση της (14μελούς) επιτροπής προβλέπεται σε Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (27/27-12-2017) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στην εκπνοή του περασμένου χρόνου.

Επί της ουσίας οι στόχοι του ενεργειακού σχεδιασμού σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά περιλαμβάνουν:

– Την εξασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας εφοδιασμού για το σύνολο της χώρας συμπεριλαμβανομένων και των νησιών

– Τη διασφάλιση ότι τα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες διατίθενται σε αγορές που λειτουργούν με διαφάνεια και σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού

– Τη ριζική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών

– Τη συμβολή του ενεργειακού τομέα στην αναπτυξιακή προσπάθεια συνολικά της οικονομίας, τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας με την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας

– Την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την περιοχή των Βαλκανίων και την Ευρώπη

Η Επιτροπή για την Ενέργεια και το κλίμα θα υποστηριχθεί στο έργο της από δύο ομάδες εργασίες, για την Επεξεργασία Μέτρων, Πολιτικών και Μοντέλων, καθώς και για την Ανάλυση, Μελετών και Αξιολόγηση Επιπτώσεων. Θα δημιουργηθούν, επίσης, έξι τεχνικές υπο-ομάδες εργασίας, για τη συλλογή δεδομένων, ανάπτυξη και επεξεργασία των σχετικών ενοτήτων του ΕΣΕΚ (Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Απόδοση, Ενεργειακή Ασφάλεια, Αγορά Ενέργειας, Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα)

Το ΥΠΕΝ δεσμεύεται επίσης ότι θα προηγηθεί ευρεία ανοικτή διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς φορείς (αυτοδιοίκηση, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, εμπειρογνώμονες, επαγγελματικές και επιστημονικές ενώσεις σε θέματα ενέργειας και κλίματος, εκπρόσωποι εργαζομένων), είτε στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Επιτροπής, είτε σε ειδικές ημερίδες

NEWSLETTER