Tου Αργύρη Πανούση *   Πλέον στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια φωτοβολταϊκών πάρκων αναγράφεται στις προϋποθέσεις κάλυψης η ύπαρξη συμβολαίων συντήρησης. Σε αυτή την περίπτωση... Υποχρεωτικά τα Συμβόλαια Συντήρησης στα Ασφαλιστήρια των Φ/Β Πάρκων

Tου Αργύρη Πανούση *

 

Πλέον στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια φωτοβολταϊκών πάρκων αναγράφεται στις προϋποθέσεις κάλυψης η ύπαρξη συμβολαίων συντήρησης.

Σε αυτή την περίπτωση ή μη ύπαρξη συμβολαίων συντήρησης δίνει το δικαίωμα στην ασφαλιστική εταιρεία ( υπό προϋποθέσεις) να αρνηθεί την κάλυψη μιας ζημιάς.

Η ετήσια συντήρηση – έλεγχος θα πρέπει να γίνεται από πιστοποιημένο συνεργείο και θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:

Οπτικό έλεγχο για τυχόν φθορές που επηρεάζουν την στεγανότητα –

στιβαρότητα των κατασκευών ή την ποιότητα των εξαρτημάτων.

Θερμογραφίες από όλη την εγκατάσταση (πάνελς, καλώδια, inverter,ηλεκτρικοί

πίνακες κλπ) για εντοπισμό των αστοχιών της ηλεκτρικής εγκατάστασης, του

P.I.D.  των hotspots κλπ.

Έλεγχο – μετρήσεις γειώσεων – ισοδυναμικών. Ο συγκεκριμένος έλεγχος

συστήνεται να γίνεται τους καλοκαιρινούς μήνες διότι τότε ( λόγω μειωμένης

υγρασίας ) το έδαφος έχει την μικρότερη αγωγιμότητα κ’ άρα η αντίσταση

γείωσης είναι η μέγιστη.

Μετρήσεις μόνωσης καλωδίων DC ( Riso) Ο συγκεκριμένος έλεγχος

συστήνεται να γίνεται τους χειμερινούς μήνες διότι τότε ( λόγω αυξημένης

υγρασίας )  η αντίσταση μόνωσης καλωδίων είναι μικρότερη και εμφανίζονται τα

προβλήματα Low Riso.

Έλεγχο – σύσφιξη των επαφών καλωδίων κ.λ.π. Λαμβάνοντας υπόψη ότι

σε πάρκο 100 ΚW έχουμε ~ 1000 επαφές καλωδίων, και ότι πλήθος ηλεκτρικών

βλαβών οφείλονται σε ξέσφικτες επαφές καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι

αυτή η εργασία.

Μετρήσεις τάσης, έντασης σε inverters, string, γενικούς διακόπτες  κλπ

Έλεγχο στιβαρότητας της μεταλλικής κατασκευής, των υλικών στερέωσης ,

συσφίξεις με  δυναμόκλειδο κ.λ.π.

Έλεγχο παραγωγής- βλαβών inverter από τηλεμετρία – monitoring

( τουλάχιστον κάθε μέρα για πάρκα ισχύος άνω των 100 ΚW).

Συντήρηση Υποσταθμού (σε όποια πάρκα αυτός υπάρχει).

Έλεγχο στεγανότητας ηλεκτρολογικών φρεατίων , πινάκων κ.λ.π

   ( αντικατάσταση των στεγανωτικών όπου έχουν φθαρεί ( αφρός

πολυουραιθάνης κ.λ.π.) για την προστασία έναντι υγρασίας, σκόνης τρωκτικών

κ.λ.π.)

Συντήρηση – Αναγόμωση Πυροσβεστικών Μέσων

Αποψίλωση του πάρκου ( στην αρχή της καλοκαιρινής περιόδου).

Πλύσιμο – Καθαρισμό των πάνελς (τουλάχιστον αρχές Μαρτίου κ τέλος

Ιουνίου κάθε έτους).

Καθαρισμό αντιπλημμυρικών φρεατίων – καναλιών ( στην αρχή της

φθινοπωρινής περιόδου) αν αυτά υπάρχουν.

Καθαρισμό ηλεκτρικών πινάκων κ.λ.π ( τουλάχιστον μια φορά στη 5ετία) με

χρήση πεπιεσμένου αέρα κ.λ.π.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται και  μετρήσεις της ακριβής απόδοσης των πάνελς με χρήση ειδικών οργάνων ( Pvtester κ.λ.π.).

Σημειώνεται ότι πολύ σημαντικός είναι και ο εργαστηριακός έλεγχος των πάνελς   ( με τη μέθοδο της ηλεκτροφωταύγειας ), ο οποίος μπορεί να γίνει και με φορητά εργαστήρια επί τόπου στο πάρκο, αλλά είναι αρκετά ακριβός .

Δεν χρειάζεται να αναφέρει κανείς ότι όσο και υψηλό να  είναι το κόστος μιας συντήρησης, αυτή ( σε διάρκεια χρόνου) θα τα «βγάλει τα λεφτά της » από :

– την άυξηση της παραγωγής,

– την μείωση των βλαβών & την απώλεια παραγωγής,

– αύξηση χρόνου διάρκειας των εξαρτημάτων ,

– μείωση κόστους ασφάλισης ( διότι αργά ή γρήγορα θα συνδεθεί το ασφάλιστρο

κ’ με την ποιότητα της συντήρησης ενός πάρκου) κ.λ.π.

Καλό θα είναι στο έντυπο συντήρησης που παραδίδεται στον ιδιοκτήτη να υπάρχουν και ενδεικτικές φωτογραφίες από κάθε εργασία συντήρησης ( έτσι θα υπάρχει μια πρόσθετη απόδειξη ότι έγιναν οι συγκεκριμένες εργασίες).

Όταν υπάρχουν προβλήματα- αστοχίες αυτά υποχρεωτικά θα πρέπει να κοινοποιούνται στον ιδιοκτήτη, συνοδευόμενα από φωτογραφίες. Έτσι ο συντηρητής θα είναι  κατοχυρωμένος έναντι τυχών μελλοντικής οικονομικής απαίτησης από τον ιδιοκτήτη, την ασφαλιστική του κ.λ.π.

Καλό θα είναι ο εκάστοτε συντηρητής να καλύπτεται  από συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης, δια πάσαν νόσον…

Τέλος πιστεύω ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να αναμορφώσουν τον όρο που ορίζει σαν προϋπόθεση της κάλυψης της ύπαρξη συμφωνητικού συντήρησης βάζοντας και τις προδιαγραφές  αυτής της συντήρησης  .

 

* O Αργύρης Πανούσης είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ & Πραγματογνώμονας (συνεργάτης ασφαλιστικών εταιρειών). Τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι εισηγητής κύκλου σεμιναρίων στο Ε.Ι.Α.Σ. (Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών) ,  με θέμα τις Φωτοβολταϊκές  Εγκαταστάσεις.

Ενημερωθείτε για τα Σεμινάρια στο ΕΙΑΣ