«Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ» τιτλοφορείται το επιχειρηματικό συνέδριο Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων, που διοργανώνει ο ΣΕΒ στις 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ.... ΣΕΒ: Επιχειρηματικό Συνέδριο Μεσαίων & Μικρών Επιχειρήσεων 

«Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ» τιτλοφορείται το επιχειρηματικό συνέδριο Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων, που διοργανώνει ο ΣΕΒ στις 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. -στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

«Η παραγωγική μεγέθυνση των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην Ελλάδα είναι αναγκαία για να ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό ακόμα και μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, τονίζεται σε ανακοίνωση. Οι διαδρομές παραγωγικής μεγέθυνσης αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις τόσο σε εταιρικό όσο και σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών. Οδηγός, μια εργαλειοθήκη με πετυχημένα παραδείγματα και διεθνείς πρακτικές.

Οι ανάγκες χρηματοδότησης, τα διοικητικά εμπόδια, οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις, οι συμπράξεις με μεγαλύτερες επιχειρήσεις, η ενιαία αγορά, η κυκλική οικονομία επίσης απαιτούν νέους τρόπους σχεδιασμού και εφαρμογής των πολιτικών. Η κατανόηση των προκλήσεων και η προετοιμασία για τις διαδρομές μεγέθυνσης είναι καίριας σημασίας για την οικονομική και παραγωγική ανάπτυξη.

Ζητούμενο είναι η άμεση αντιμετώπιση των προκλήσεων επιβίωσης, η προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο ανταγωνισμό και η προετοιμασία για την ταχύτερη παραγωγική μεγέθυνση. Οδηγός, τα επιτυχημένα παραδείγματα και οι διεθνείς πρακτικές.

Είκοσι έξι ομιλητές σε 5 συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας συζητούν για τις διαδρομές μεγέθυνσης μέσα από προσωπικές εμπειρίες, διεθνείς πρακτικές των ανταγωνιστών αλλά και προτάσεις πολιτικής. Συντονίζουν 4 έμπειροι δημοσιογράφοι, με δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικών ερωτήσεων από το κοινό».