Μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο χαμηλό κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, για να πληρώνουν πολύ... ΔΕΗ:  Από την Πέμπτη οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο

 

Μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο χαμηλό κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ, για να πληρώνουν πολύ λιγότερα απ΄λο,τι μέχρι τώρα. Η εφαρμογή ανοίγει την προσεχή Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου.

Τα κριτήρια υπαγωγής έχουν αλλάξει, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα αλλά η συνολικότερη περιουσιακή κατάσταση του νοικοκυριού. Για την ένταξη στο νέο ΚΟΤ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (www.idika.gr). Αίτηση για ένταξη στο νέο ΚΟΤ πρέπει να υποβάλουν στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ. Όπως ορίζει η υπουργική απόφαση σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.