Σαράντα τεχνοκράτες που υποδείχθηκαν από τα υπουργεία τους έχουν αναλάβει άμισθοι και εθελοντικά, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών να συγκροτήσουν την Ομάδα Έργου στη...

Σαράντα τεχνοκράτες που υποδείχθηκαν από τα υπουργεία τους έχουν αναλάβει άμισθοι και εθελοντικά, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών να συγκροτήσουν την Ομάδα Έργου στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών  για τον εντοπισμό στο Μητρώο Ακίνητης Περιουσίας (ΜΑΠ) της Γ.Γ.Δ.Π. ακινήτων που πληρούν κριτήρια τα οποία τα καθιστούν κατάλληλα για αξιοποίηση, (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196, παρ. 6 του ν.4389/2016 (Α΄ 94). Η ομάδα έργου με επικεφαλής την Γενική Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας Θεοπίστη Πέρκα αποτελείται από τους εξής:

 1. Δημήτριο Κλαπανάρη του Γεωργίου, που υπηρετεί σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας, ως Συντονιστή.
 2. Παναγιώτα Μούρτζινου του Κωνσταντίνου, υπάλληλο με βαθμό Α΄, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Π.
 3. Ασπασία Κουρούμαλη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 4. Βαγγέλη Παπαδάκη, Επιστημονικό Συνεργάτη της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
 5. Ευμορφία Φλώρου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κτηριακής και Υλικοτεχνικής Υποδομής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αναπληρωτή της τον Αλέξανδρο Πρινιά, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 6. Εμμανουήλ Μαγγανάρη του Παντελή, Προϊστάμενο Τμήματος Ανάπτυξης Διεύθυνσης Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 7. Ανδρέα Ψαθά του Κωνσταντίνου, Εμπειρογνώμονα Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 8. Αλέξανδρο Παπαθεοδώρου, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 9. Άννα Λάμπρου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί στο γραφείο της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 10. Αικατερίνη Σκιά, Σύμβουλο στο Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 11. Αγγελική Χονδροματίδου, Διευθύντρια του Γραφείου της Υπουργού Τουρισμού.
 12. Μαριάνθη Ανδρέου, Σύμβουλο/Συνεργάτη της Υπουργού Τουρισμού.
 13. Κανέλλα Λεβεντογιάννη, μόνιμη υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού, του Τμήματος Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 14. Ιωάννη Λάμπρη, δικηγόρος σε θέση ειδικού συνεργάτη στο πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 15. Χαρίκλεια Τσακμάκη, Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.
 16. Αντωνία Δαμίγου, Σύμβουλο του Υπουργού Εξωτερικών.
 17. Γεώργιο Μουτεβελή του Νέστορος, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, Ειδικό Σύμβουλο στο Γραφείο του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.
 18. Γεώργιο Τασιολάμπρο του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
 19. Ηράκλειτο Αντωνιάδη του Αλέξανδρου, αποσπασμένο μόνιμο υπάλληλο στο Γραφείο του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
 20. Ευάγγελο Βαλμά του Δημοσθένη, μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Διοικητικός-Οικονομικός, Προϊστάμενο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
 21. Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 22. Βασιλική Σκαραμαγκά, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 23. Κυριάκο Δημάγγελο, συνεργάτη του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με αναπληρωτή του τον Στέργιο Πόραβο, συνεργάτη του Υπουργού Υγείας.
 24. Γιώργο Αγγελή, Συνεργάτη του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 25. Βασιλική Ντουφεξή, Προϊσταμένη Τμήματος Εμπραγμάτων Δικαιωμάτων και Νομικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 26. Παναγιώτα Αλειφεροπούλου του Ιωάννου, μόνιμη πολιτική υπάλληλο, Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Μελετών Κτιριακών Έργων της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 27. Μαρία Κυριάκου του Ευαγγέλου, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 28. Αικατερίνη Πατσαδέλη του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών με βαθμό Α΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτρια της την Ευθαλία Καβύρη του Ιωάννη, υπάλληλο του κλάδου Π Ε Μηχανικών με βαθμό Α΄ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 29. Κατερίνα Μπούμπα, Ειδική Σύμβουλο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αναπληρώτρια της Ελένη Μίσσα, Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 30. Θεολόγο Συμεωνίδη του Χαραλάμπους, Αντιπτέραρχο εν αποστρατεία, Διευθυντής Γραφείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
 31. Γεώργιο Ζησιμάτο του Γερασίμου, Διευθυντή της Υπηρεσίας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων.
 32. Κυριακή Κουτσούμπα, Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών.
 33. Νικόλαο Δελλή, Προϊστάμενο Γραφείου Διαχείρισης Υλικού και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.
 34. Γεώργιο Παπαχρήστου του Θωμά, Δικηγόρο παρ’ Εφέταις και Διδάκτορα Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως εκπρόσωπο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.).
 35. Παναγιώτη Μαυραγάνη του Γεωργίου, Αρχιτέκτονα Μηχανικό, ως εκπρόσωπο του Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
 36. Βασίλειο Κωστοβασίλη του Ιωάννη, Αρχιτέκτονα Πολεοδόμο, ως εκπρόσωπο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.).
 37. Κωνσταντίνο Πλαστήρα του Νικολάου, Δικηγόρο, ως εκπρόσωπο της ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.
 38. Σπυρίδωνα Ρουβά του Ανδρέα, Ειδικό Σύμβουλο που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Οικονομικής Πολιτικής.
 39. Χρήστο Τσίτσικα του Ευθυμίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών που υπηρετεί στο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών. Και
 40. Χρέη Γραμματέα της Ομάδας θα ασκεί ο Μαρίνος Παπαδάκης του Ιωάννη, υπάλληλος με βαθμό Α΄ του κλάδου ΠΕ Εφοριακών που υπηρετεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Περιουσίας.