Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κάνει το μεγάλο και σίγουρο βήμα μετάβασης στη ψηφιακή εποχή. Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κων/νος Μακέδος άνοιξε...

Το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) κάνει το μεγάλο και σίγουρο βήμα μετάβασης στη ψηφιακή εποχή.

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κων/νος Μακέδος άνοιξε τα χαρτιά του στους δημοσιογράφους και παρουσίασε ότι στον ένα χρόνο λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ, το 2017, παρά τη μεγάλη οικονομική κρίση στο ΤΜΕΔΕ λειτούργησε η υπηρεσία ψηφιακής έκδοσης εγγυητικών επιστολών προχώρησε ο μετασχηματισμός τού φορέα σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες e-Πρωτόκολλο, e-Εγγυητικές και e-Εγκυρότητα και η πορεία προς την ψηφιακή εποχή συνεχίζεται.

Στους άμεσους στόχους του ΤΜΕΔΕ είναι η ολοκλήρωση όλων των ψηφιοποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε επίπεδο mobile εφαρμογών, ο εκσυγχρονισμός, αλλά και ο εξορθολογισμός του κανονισμού εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας, η εξωστρέφεια και διεθνής αξιολόγηση του ΤΜΕΔΕ, μέσω της συμμετοχής του στον ευρωπαϊκό φορέα εγγυοδοσίας AECM, η αναβάθμιση και περαιτέρω στελέχωση της Επιτροπής Διακινδύνευσης (risk Analysis) και των Επιτροπών Επενδύσεων και Εσωτερικού Ελέγχου, η ψηφιοποίηση του αρχείου των παλαιών έγγραφων εγγυητικών και η υπαγωγή τους στο ενιαίο ψηφιακό σύστημα και πολλά άλλα.

Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας έχει πολύ μεγάλα οφέλη για το Ταμείο και την άμεση εξυπηρέτηση των μηχανικών, με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Εύλογα ρωτήθηκε ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ από τους δημοσιογράφους, ποιο είναι το ποσοστό ανταπόκρισης των 31.000 μελών – πιστούχων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων του ΤΜΕΔΕ στις νέες υπηρεσίες.

-Η απάντηση που δόθηκε είναι ότι «μέχρι τώρα το 50% εξυπηρετείται ηλεκτρονικά και το άλλο 50% επιμένει στο χαρτί».

-Και αυθορμήτως σχολιάστηκε ότι «σε αυτή τη χώρα δεν θα αφήσουμε τίποτα που να μην διχάζει…. Ακόμη και τη νέα τεχνολογία…»

Αρ. Δ.

NEWSLETTER