Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να είναι το «μαύρο πρόβατο» της χώρας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων είπε ο αν ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος από...

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εξακολουθεί να είναι το «μαύρο πρόβατο» της χώρας σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αποβλήτων είπε ο αν ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος από το βήμα του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου Πελοποννήσου Ακόμη και σήμερα σημείωσε στην Περιφέρεια υπάρχουν 17 αποκατεστημένοι αλλά όχι τυπικά ανενεργοί ΧΑΔΑ, 2 ΧΑΔΑ ενεργοί και 5 ΧΑΔΑ τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ανενεργούς, αλλά μη αποκατεστημένους. Από τον Ιούνιο του 2015, που επιβλήθηκε το πρόστιμο για τους ΧΑΔΑ, και μόνο για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Ελλάδα έχει πληρώσει σε εξαμηνιαία πρόστιμα συνολικά 13 εκατομμύρια €.

-«Είναι προφανές ότι δεν πάει άλλο. Και χωρίς να υποτιμώ τις ευθύνες της Πολιτείας διαχρονικά ή τους περιορισμένους πόρους, η διατήρηση και η αναπαραγωγή των Χωματερών στηρίχτηκε σε ελλείμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το βασικό μας εργαλείο (της κυβέρνησης, της Περιφέρειας και των Δήμων) για να υπάρξουν ολοκληρωμένες και μόνιμες λύσεις στη διαχείριση απορριμμάτων της Περιφέρειας, είναι ο εθνικός σχεδιασμός ΕΣΔΑ και ο περιφερειακός ΠΕΣΔΑ που έχουμε συμφωνήσει και εγκρίνει.Είναι η μετάβαση σε ένα μοντέλο διαχείρισης απορριμμάτων σύγχρονο, απαιτητικό, με διαλογή στην πηγή και αξιοποίηση του 50%, με ανακύκλωση και επανάχρηση και με σύγχρονες κεντρικές μονάδες», είπε ο αν ΥΠΕΝ

Στο παραπάνω πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ ενέταξε ο κ Φάμελλος και το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, με επαναδιαπραγμάτευση της αρχικής σύμβασης.