Ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας ανακοίνωσε από το βήμα του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου Πελοποννήσου ότι το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου είναι πια έτοιμο να προχωρήσει, μετά από...

Ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας ανακοίνωσε από το βήμα του 10ου Περιφερειακού Συνεδρίου Πελοποννήσου ότι το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου είναι πια έτοιμο να προχωρήσει, μετά από την παρέμβαση της κυβέρνησης, προκειμένου να υπάρξει λύση συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ανακύκλωσης και το συνολικό εθνικό σχεδιασμό και τις προτεραιότητες που θέτει για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι μέσω διαπραγμάτευσης, και χωρίς να κινδυνεύσουν καθόλου οι πόροι του ΕΣΠΑ, η κυβέρνηση πέτυχε:

-Μείωση της εγγυημένης ποσότητας

-Μείωση του πραγματικού τελικού κόστους

-Μείωση της διάρκειας της Σύμβασης

-Εναρμόνιση με τους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού

-Ενίσχυση της διαλογής στην πηγή

-Ενίσχυση του ρόλου των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

-Λύση εντός 10μήνου από την υπογραφή, έτσι ώστε να πάψει η χώρα να πληρώνει αναίτια πρόστιμα.

Ουσιαστικά ο πρωθυπουργός παρουσιάζοντας τους τομείς αναθεώρησης περιέγραψε τους λόγους που το συγκεκριμένο έργο έχει «κολλήσει» εδώ και έξι χρόνια…