Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Σε επίπεδα – ρεκόρ βρίσκονται τα αποθέματα νερού στα φράγματα των υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, ύστερα... ΔΕΗ: ρεκόρ αποθεμάτων στα υδροηλεκτρικά

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Σε επίπεδα – ρεκόρ βρίσκονται τα αποθέματα νερού στα φράγματα των υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων, ύστερα από μια τριετία συνεχούς πτώσης, γεγονός που αλλάζει το μείγμα της ηλεκτροπαραγωγής για το επόμενο διάστημα.

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι οι έντονες βροχοπτώσεις της τελευταίας περιόδους σε συνδυασμό με το λιώσιμο των χιονιών και με τα ήδη πολύ υψηλά για την εποχή υδατικά αποθέματα καθιστούν αναγκαία τη σημαντική αύξηση της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής την τρέχουσα περίοδο.

Συγκεκριμένα τα υδατικά αποθέματα στους ταμιευτήρες βρίσκονται στα επίπεδα των 2835 Gwh, αυξημένα κατά περίπου 22% έναντι των αποθεμάτων του μέσου όρου της τριετίας 2015 – 2017 (περίπου 2316 Gwh) και κατά περίπου 15%  έναντι των στατιστικά μεγίστων αποδεκτών αποθεμάτων της περιόδου (περίπου 2460 Gwh).

Η εξέλιξη είναι σημαντική, δεδομένου ότι προηγήθηκε μια τριετία διαδοχικών μειώσεων στην υδροηλεκτρική παραγωγή της εταιρίας (2017 : 29 %, 2016 : 10 %, 2015 : 24 %) που είναι η φθηνότερη πηγή ρεύματος για την επιχείρηση. Μείωση που οφείλεται στις κακές υδρολογικές συνθήκες (μειωμένες χιονοπτώσεις, βροχοπτώσεις).

Η ΔΕΗ ανακοίνωσε επίσης θα συνεργαστεί με τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), σύμφωνα με τους Κώδικες Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, προκειμένου να υλοποιηθεί η αναγκαία αύξηση της Υδροηλεκτρικής Παραγωγής. Ο λόγος είναι ότι η αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής εκτοπίζει από την αγορά μονάδες συμβατικών καυσίμων.

NEWSLETTER