Του Αργύρη Δεμερτζή/ Άλλη μία προσπάθεια εκποίησης των καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου, με προνομιακούς αγοραστές τους ίδιους τους καταπατητές δρομολογείται από το υπουργείο Οικονομικών.... Νέο deal: Εξαγορά της δημόσιας περιουσίας από τους καταπατητές της, σε … λογικές τιμές

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Άλλη μία προσπάθεια εκποίησης των καταπατημένων εκτάσεων του δημοσίου, με προνομιακούς αγοραστές τους ίδιους τους καταπατητές δρομολογείται από το υπουργείο Οικονομικών.

Σε αυτή την κατεύθυνση ειδική ομάδα εργασίας, που θα αναλάβει να προσδιορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη δυνατότητα εξαγοράς καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου από τους αυθαίρετους κατόχους τους, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας, Θ. Πέρκα, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια και έχει σκοπό τη υποβολή προτάσεων σχετικά με τα κατεχόμενα ακίνητα του Δημοσίου.

Με τη συγκεκριμένη απόφαση συγκροτείται δεκαμελής ομάδα εργασίας, έργο της οποίας, όπως αναφέρεται, είναι «ο προσδιορισμός των όρων και των προϋποθέσεων της δυνατότητας εξαγοράς από τους αυθαίρετους καταπατητές των αυθαιρέτως κατεχόμενων ακινήτων του Δημοσίου, προκειμένου να διασφαλισθεί η οριστική επίλυση του σχετικού προβλήματος και να διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον»

Σημειώνεται ότι ανάλογα εγχειρήματα έχουν επιχειρηθεί πολλές φορές τις τελευταίες δεκαετίες, χωρίς μέχρι τώρα να έχουν αποδώσει αποτελέσματα.

Προσκρούουν αφενός μεν σε νομολογία και αποφάσεις του ΣτΕ, που προστατεύουν το δάσος και την δημόσια περιουσία  αφετέρου δε  στην «απροθυμία» να βάλουν το χέρι στη τσέπη, των ίδιων των καταπατητών, που λόγω της μη ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών και του κτηματολογίου χαίρουν ασυλίας.

Νέα δεδομένα

Δύο νέα δεδομένα είναι δυνατόν αυτή την φορά να οδηγήσουν το εγχείρημα εξαγοράς της δημόσιας περιουσίας σε αποτέλεσμα. Αυτά είναι:

  • Η πίεση που ασκείται στους καταπατητές από το γεγονός ότι υπάρχει προγραμματισμός να ολοκληρωθούν το κτηματολόγιο και οι δασικές χάρτες εντός τριετίας. Καλούνται λοιπόν να σκεφτούν το ενδεχόμενο οριστικής παύσης της πολυετούς ασυλίας τους αλλά και την προοπτική να βρεθούν αντιμέτωποι με σωρευτικές συνέπειες ποινών και προστίμων χάνοντας οριστικά την ακίνητη περιουσία που καταλαμβάνουν. Και
  • Μία νέα προσέγγιση της αξιοποίησης της δημόσιας παρουσίας, που θα υπακούει αφενός μεν στις δημοσιοοικονομικές προσταγές να συγκεντρωθούν έσοδα στα δημόσια ταμεία, για κοινωνικές και άλλες ανάγκες δημοσίου συμφέροντος αφετέρου δε θα υπόκειται σε κοινωνικά, περιβαλλοντικά και άλλα κριτήρια, που είναι ενδεχόμενο, να κάμψουν τη στάση του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Πάντως οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας θα θέσει όρια στο εμβαδό των καταπατημένων ακινήτων, αποκλείοντας τους μεγάλο-καταπατητές, ενώ θα δοθεί η δυνατότητα απόκτησης του ακινήτου σε πραγματικές αξίες, δηλαδή χωρίς μεγάλες εκπτώσεις, που θα επιβράβευαν την παράνομη κατοχή ή καλύτερα σε … λογικές τιμές.