Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW) είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που υλοποιείται σε ετήσια βάση για την προώθηση και... Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018: Πλατφόρμα εκδηλώσεων

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW) είναι μια πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία που υλοποιείται σε ετήσια βάση για την προώθηση και προβολή, σε κοινή πλατφόρμα, δραστηριοτήτων, έργων και εκδηλώσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Από τις 30 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί εφέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW), η οποία θα επικεντρωθεί σε 6 από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει θεσπίσει ο ΟΗΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να «ανεβάζουν» τις εκδηλώσεις που προγραμματίζουν για την περίοδο εκείνη στο ευρωπαϊκό Website: www.esdw.eu που είναι ανοιχτό, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε δημόσιους φορείς, Ο.Τ.Α., ερευνητικά κέντρα, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ενώσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ κ.λπ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δηλωθεί καμία εκδήλωση από την Ελλάδα όπως και αρκετές άλλες χώρες, όμως υπάρχουν και αντίθετα παραδείγματα (Γερμανία: 88 εκδηλώσεις, Γαλλία: 35, Αυστρία: 9, Φινλανδία, Ουγγαρία: 3, κ.α.) Πέρυσι, ενδεικτικά, έγιναν 4.031 εκδηλώσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε 30 ευρωπαϊκές χώρες που συγκέντρωσαν 360.000 επισκέπτες.

Οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης στους οποίους δίνεται έμφαση εφέτος είναι εκείνοι που θα αποτελέσουν αντικείμενο εθελοντικής εξέτασης του Πολιτικού Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών (High Level Political Forum – HLPF), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9-18 Ιουλίου 2018 στη Νέα Υόρκη και στο οποίο θα συμμετάσχει ενεργά και η χώρα μας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

Στόχος 6: Καθαρό Νερό και Αποχέτευση – Διασφαλίζουμε τη διαθεσιμότητα και τη βιώσιμη διαχείριση του νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής για όλους.

Στόχος 7: Φτηνή και Καθαρή Ενέργεια – Διασφαλίζουμε την πρόσβαση σε οικονομική, αξιόπιστη, βιώσιμη και σύγχρονη ενέργεια για όλους.

Στόχος 11: Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες – Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς.

Στόχος 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή – Διασφαλίζουμε τη βιώσιμη κατανάλωση και μεθόδους παραγωγής.

Στόχος 15: Ζωή στη Στεριά – Προωθούμε τη βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων και δασών, καταπολεμούμε την ερημοποίηση, αναστρέφουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας.

Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους – Ενισχύουμε τα μέσα εφαρμογής και ανανεώνουμε την Παγκόσμια Συνεργασία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ωστόσο, στην πλατφόρμα μπορούν να καταχωρηθούν εκδηλώσεις και δραστηριότητες για οποιονδήποτε από τους 17 στόχους του ΟΗΕ (https://sustainabledevelopment.un.org).