Του Νίκου Γρυλλάκη/ Δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» έχουν και οι ιδιοκτήτες μισθωμένων κατοικιών, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν μόνιμη κατοικία των... Τα μισθωμένα ακίνητα εντάσσονται στο νέο «εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,  υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν μόνιμη κατοικία των ενοικιαστών – Τι προβλέπεται για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Του Νίκου Γρυλλάκη/

Δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» έχουν και οι ιδιοκτήτες μισθωμένων κατοικιών, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν μόνιμη κατοικία των ενοικιαστών. «Τιμωρία» για ακίνητα που νοικιάζονται με μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες μισθώσεις και δεν εμφανίζονται στην Εφορία μέσω του εξοικονομώ κατ’ οίκον. Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα έχουν όσοι δηλώνουν στο taxis τις μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικών συμβολαίων.

Αρχικώς είχε δημιουργηθεί η εντύπωση ότι στο νέο Εξοικονομώ μπορούν να ενταχθούν μόνο οι κύριες κατοικίες, χωρίς να διευκρινίζεται τίποτα περισσότερο για τα ακίνητα που μισθώνονται. Στους νεότερους οδηγούς η δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα επεκτείνεται και στις μισθωμένες κατοικίες, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν μόνιμη κατοικία των ενοικιαστών. Θεωρήθηκε επίσης πολύ σημαντικό να αναβαθμιστούν ενεργειακά και τα ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις, παρότι δεν αποτελούν μόνιμη κατοικία κάποιου πολίτη.

Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται είναι και όλα τα έντυπα της φορολογικής δήλωσης της προηγούμενης χρονιάς μέσα από τα οποία φαίνεται και τι δηλώνεται ως μισθωμένη κατοικία. Έτσι πολλοί, μετά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών των εισοδημάτων από τα ακίνητα, οι οποίοι ξεκινούν από το 15% και φτάνουν έως και το 45% μετέτρεπαν τις μισθώσεις σε »φιλοξενία» και η Εφορία δεν μπορούσε να διαπιστώσει αν υπάρχει ή όχι εισόδημα. Οι απώλειες για τα δημόσια ταμεία ήταν σημαντικές, αφού εκτός από το φόρο εισοδήματος, αρκετοί, ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν κατέβαλαν και την εισφορά αλληλεγγύης.

Οι αιτήσεις ξεκινούν και τα γραφεία των μηχανικών έχουν πάρει «φωτιά». Χιλιάδες ιδιοκτήτες τρέχουν για Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, αναζήτησης πολεοδομικών σχεδίων και οικοδομικών αδειών. Ακόμα και για τακτοποιήσεις πολεοδομικών παραβάσεων με διαδικασίες εξπρές. Σε ετοιμότητα και η αγορά.

Ωφελημένοι αναμένεται να βγουν από το νέο πρόγραμμα όσοι εμπλέκονται, μεταξύ άλλων με τζάμια, κουφώματα, μονώσεις, τέντες, ηλιακούς θερμοσίφωνες, κλιματιστικά, φωτοβολταϊκά, λέβητες, καυστήρες. Επίσης εγκαταστάτες, τεχνικοί και μηχανικοί καθώς για κάθε παρέμβαση ενεργειακής αναβάθμισης χρειάζεται τεχνική έκθεση από ενεργειακό επιθεωρητή. Κερδισμένες φυσικά θα είναι και οι τράπεζες που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της αγοράς.

Ανατροπές θα φέρει η εκτεταμένη εφαρμογή του νέου εξοικονομώ κατ’ οίκον, αλλά και η αξιοποίηση των κινήτρων της νομιμοποίησης αυθαιρέτων και στην αγορά ακινήτων.

Όλα τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν ενεργειακή πιστοποίηση και αυτό θα αποδεικνύεται και μέσω των τιμολογίων που θα υποβάλλονται. Σε διαφορετική περίπτωση η δαπάνη θα απορρίπτεται.

Τα δικαιολογητικά 

Τα δικαιολογητικά που οφείλει να έχει συγκεντρώσει ο ιδιοκτήτης για την εκάστοτε ιδιοκτησία, είναι τα εξής (σε απλές φωτοτυπίες):
1. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
2. Σχέδια πολεοδομίας του ακινήτου
3. Αντίγραφα ιδιοκτησιακών συμβολαίων
4. Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) ή αίτηση δήλωσης στο Κτηματολόγιο
5. Λεπτομέρειες και σχέδια ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (Εφόσον υπάρχουν).
6. Πρόσφατο πιστοποιητικό συντήρησης λέβητα (Εφόσον υπάρχει).
7. Έντυπο ρύθμισης αυθαιρεσιών, εφόσον έχει προηγηθεί διαδικασία ρύθμισης τους.

Δεν αποτελεί υποχρέωση του Μηχανικού η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή έχουν χαθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια ή άλλα απαραίτητα στοιχεία και σε κάθε περίπτωση αν δεν υπάρχει αποτυπωμένη η πραγματική μορφή του κτιρίου ή του τμήματος αυτού που πρόκειται να επιθεωρηθεί, τότε ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μπορεί να προβεί ο ίδιος στην αποτύπωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και στην αναζήτηση των ελλιπών στοιχείων κατόπιν ειδικής συμφωνίας με τον Εργοδότη.

Απαιτείται πρόσβαση στο εσωτερικό του ακινήτου, στον περιβάλλοντα χώρο εάν χρειαστεί, σε κοινόχρηστους χώρους λεβητοστασίου και δώματος για την επιθεώρηση λέβητα-καυστήρα-μπόιλερ και ηλιακού (εφόσον υπάρχουν).

Τέλος, ο ιδιοκτήτης και ο μηχανικός υπογράφουν από κοινού συμφωνητικό ανάθεσης – ανάληψης του Πιστοποιητικού Η Ελλάδα στηρίζει το στόχο της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση το 2030, με μείωση τουλάχιστον 27% στη χρήση πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα επίπεδα, μέσω υιοθέτησης μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Ο στόχος αφορά στην υιοθέτηση των απαραίτητων ενεργειακών πολιτικών που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη και, παράλληλα, θα ανταποκρίνονται, ως προτεραιότητα, στην πρόκληση της μείωσης των υψηλών τιμών και του κόστους της ενέργειας. Μεταξύ αυτών, συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή του Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή το 2017. Ο κτηριακός τομέας έχει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας λόγω του ότι η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέματος έχει κατασκευαστεί πριν από το 1980.

Με τη θέσπιση του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου και σε συνδυασμό με προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας για κτήρια κατοικιών και τοπικών αρχών, δημόσια κτήρια, σχολεία κ.λπ., σκιαγραφείται μια εντατική πολιτική για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό και φιλικότερο προς το περιβάλλον εθνικό σύστημα ενέργειας.