Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Δώδεκα εταιρίες ή κοινοπραξίες εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με καύση βιομάζας στο Αμύνταιο,... Αυτοί είναι οι 12 «μνηστήρες» για την κατασκευή μονάδας βιομάζας στο Αμύνταιο, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Δώδεκα εταιρίες ή κοινοπραξίες εξέφρασαν ενδιαφέρον για την κατασκευή και λειτουργία μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με καύση βιομάζας στο Αμύνταιο, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκήρυξε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Οι «μνηστήρες»

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι είναι:

– Grannul Invest

– Priit Uuemma

-EP Holding

-CNIM

-SENER

– Alfamar

– Dongfang

– Mytilineos

-China Western Power Industrial

– Terna – Electrabel

– Helector

– Zorlu- Turboden – Violar – DhP- Kablitz

Στο επόμενο στάδιο θα γίνει η προεπιλογή των ενδιαφερόμενων. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει σχεδιάσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες η μονάδα βιομάζας θα παράσχει 25MW ηλεκτρικής ενέργειας και 45MWth θερμότητας. Η μονάδα σχεδιάζεται να εγκατασταθεί σε μια περιοχή 58.000m2, κοντά στον υφιστάμενο θερμοηλεκτρικό σταθμό της ΔΕΗ στο Αμύνταιο και θα χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις για να συνδεθεί με τα ηλεκτρικά δίκτυα και τα δίκτυα τηλεθέρμανσης. Για την συγκεκριμένη μονάδα η «ΔΕΗ ΑΝ» έχει λάβει την σχετική αδειοδότηση από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), ενώ το κόστος του έργου εκτιμάται σε 65 εκατ. ευρώ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2019.

Ο ρόλος του στρατηγικού εταίρου

Ο στρατηγικός εταίρος αναμένεται:

– να αποκτήσει μερίδιο πλειοψηφίας στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας Φυτοπαραγωγής Βιομάζας είτε με εφάπαξ χρηματικό αντίτιμο είτε με αύξηση κεφαλαίου που θα εγγραφεί από τον Στρατηγικό Συνεργάτη

– να συμμετέχει στην Εταιρεία δημιουργίας κόμποστ CHP Βιομάζας

– να αναλάβει την χρηματοδότηση του σχεδίου παραγωγής κόμποστ

– να επιβλέψει την κατασκευή του εργοστασίου και να έχει την επιμέλεια και την ευθύνη της λειτουργίας της μονάδας

– και να εξασφαλίσει μέσω συμφωνιών την τροφοδοσία με καύσιμα βιομάζας για την λειτουργία της μονάδας.

Στις προδιαγραφές λειτουργίας του έργου προβλέπεται ότι και η μητρική ΔΕΗ θα συνάψει συμφωνία με την Εταιρεία Φυτών CHP Βιομάζας για την προμήθεια μέρους του προαναφερθέντος απαραίτητου καυσίμου βιομάζας.

Σημειώνεται ότι στον βραχυπρόθεσμο και μακρυπρόθεσμο προγραμματισμό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες βρίσκονται έργα ισχύος άνω των 4000 μεγαβάτ, εκ των οποίων:

-Τα 90 MW, κόστους επένδυσης 113 εκατ. ευρώ είναι ώριμα αδειοδοτημένα και προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία ως το τέλος του 2019. Πρόκειται για 14 αιολικά πάρκα και 4 μικρά υδροηλεκτρικά στα οποία εκτός από νέες επενδύσεις περιλαμβάνονται και αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων.

-Άλλα 244 MW, επένδυσης ύψους 430 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε διαδικασία αδειοδότησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το 2020. Στη λίστα περιλαμβάνονται αιολικά, γεωθερμία καθώς και συμπαραγωγή ενέργειας και θερμότητας.

-Για έργα 800 MW σε Ελλάδα και εξωτερικό η ΔΕΗ Αν. επιδιώκει συμμετοχή 50 %, δηλ. η αναλογούσα ισχύς στην εταιρία είναι 400 MW

-Τέλος έχουν υποβληθεί αιτήσεις αδειοδότησης για αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 3.780 μεγαβάτ.