Η εμπειρία και οι δυνατότητες που προκύπτουν από τις πληροφορίες που παρέχει το έργο ENERFUND -που χαρτογραφεί την ενεργειακή απόδοση του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος,... ΚΑΠΕ: Ημερίδα για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Η εμπειρία και οι δυνατότητες που προκύπτουν από τις πληροφορίες που παρέχει το έργο ENERFUND -που χαρτογραφεί την ενεργειακή απόδοση του Ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης- θα παρουσιαστούν στην ημερίδα: «Υποστήριξη λήψης αποφάσεων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων» που διοργανώνει το ΚΑΠΕ στις 21 Μαρτίου 2018, στο ξενοδοχείο Αμαλία, στην Αθήνα.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ENERFUND: «An ENErgy Retrofit FUNDing rating tool» (HORIZON 2020), απευθύνεται σε Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Εταιρείες Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs), φορείς λήψεως αποφάσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι στόχοι και τα πρώτα αποτελέσματα του έργου, που αφορούν στην ανάπτυξη του εργαλείου ENERFUND, το οποίο εξάγει εύκολα ενεργειακά στοιχεία για κτίρια, με σκοπό τη δρομολόγηση χρηματοδοτικών επιλογών αναβάθμισής τους.

Η συμμετοχή στην ημερίδα είναι δωρεάν, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, οι οποίες θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο έως τις 19 Μαρτίου 2018, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.cres.gr/cres/files/news_files/ekdiloseis/20180321_ENERFUND_Program.pdf

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

NEWSLETTER