Του Αργύρη Δεμερτζή/ Τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Οικονομίας Ανάπτυξης δεν πέτυχαν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες,  όπως αυτές είχαν επισήμως ανακοινωθεί, να λειτουργήσει επιτυχώς... Νέο «εξοικονομώ»: Το μπλακ άουτ έβγαλε επιτυχίες! Αύξηση ενεργειακών πιστοποιητικών και νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων – Ο τιμοκατάλογος των μηχανικών

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας και Οικονομίας Ανάπτυξης δεν πέτυχαν στις προκαθορισμένες ημερομηνίες,  όπως αυτές είχαν επισήμως ανακοινωθεί, να λειτουργήσει επιτυχώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ», η οποία αποτελεί δωρεά της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και υλοποιείται από τα τεχνικά κλιμάκια  τραπεζών, υπό την εποπτεία των υπουργείων. Αναζητούνται οι αιτίες του μπλακ άουτ και εξετάζεται να έγινε κυβερνοεπίθεση!

Πέτυχαν όμως,  μαζί με την ταλαιπωρία και την βασανιστική αναμονή χιλιάδων μηχανικών και ιδιοκτητών, να επιβεβαιώσουν το κλασικό ρητό:  «Ουδέν κακόν αμιγές καλού».

Οι πολίτες έδωσαν «ψήφο εμπιστοσύνης» στην ενεργειακή βελτίωση των ακινήτων τους

Τις τελευταίες ημέρες της αναμονής και της προετοιμασίας για την έναρξη του προγράμματος σημειώθηκαν εντυπωσιακές μεταβολές στην έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, στις νομιμοποίησεις αυθαιρέτων, που είναι προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα και συνακόλουθα στα έσοδα του δημόσιου ταμείου.

Δείτε εδώ την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για τις νέες ημερομηνίες αιτήσεων και την εξέλιξη του προγράμματος

Οι τέσσερις επιτυχίες

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, που άσκησε την Τρίτη 13 Μαρτίου 2014  δημόσια παρέμβαση για το “εξοικονόμηση κατ οίκον», η οποία έπιασε τόπο και έφερε λίγες ώρες αργότερα διορθωτικές κινήσεις αλλά και μία ασυνήθιστη για τα πολιτικά ήθη, «συγνώμη για την ταλαιπωρία», από την πλευρά του αρμόδιου υπουργού ΠΕΝ Γ. Σταθάκη, στην επιστολή του προς το ΥΠΕΝ είναι αποκαλυπτικός.  Αναφερόμενος στις εξελίξεις των τελευταίων ημερών προετοιμασίας για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα σημειώνει ότι:

  • Η συγκέντρωση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα δημιουργεί πρόσθετα έσοδα στο δημόσιο από δηλώσεις αυθαιρέτων και έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών, ενώ παράλληλα ωφελεί την αγορά.
  • Ρυθμίζονται αυθαίρετες κατασκευές.
  • Εκτιμάται η ενεργειακή κατάσταση των κατοικιών.
  • Αυξάνεται ο αριθμός Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, καθώς μόνο τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες νέα πρωτόκολλα ΠΕΑ στο πληροφοριακό σύστημα του buildingcert.gr.

Σε δήλωση του ο πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε ότι «οι μηχανικοί ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε αν συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος και στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης» σημειώνοντας παράλληλα ότι  «οι μηχανικοί θα αμειφθούν για όσα κάνουν για το πρόγραμμα με περίπου 200 ευρώ ανά αίτηση, την ώρα που το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά γενναιόδωρο στο θέμα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για ενεργειακή αναβάθμιση».

Ο τιμοκατάλογος των αμοιβών των μηχανικών

Ο τιμοκατάλογος των αμοιβών των μηχανικών για τις εργασίες, που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «εξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ» παρουσιάζεται αναλυτικά στις Οδηγίες του ΥΠΕΝ,  με τη σημείωση ότι για όλες τις κατηγορίες επιλέξιμων κατοικιών καλύπτονται από το Πρόγραμμα σε ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου, τα ακόλουθα:

α) Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:

  1. i) για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 Euro επαυξημένη κατά 1,86 Euro/τ.μ. ωφέλιμης επιφάνειας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310 Euro,
  2. ii) για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 Euro επαυξημένη κατά 1,24 Euro/τ.μ.

Συνολικής επιφάνειας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806 Euro.

β) Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 248 Euro ανά επιμέρους αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 Euro συν 62 Euro για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620Euro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

γ) Η αμοιβή για τυχόν μελέτες και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα αμοιβή για έκδοση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου κλπ), μέχρι ποσού 248 Euro, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για τις μελέτες αυτές ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 Euro συν 62 Euro για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 Euro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση μονοκατοικίας και μεμονωμένου διαμερίσματος, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 992 Euro ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2.604 Euro συνολικά, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής (συνολικό και παρεμβάσεων) καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος. Ειδικά για τις αμοιβές των ανωτέρω περιπτώσεων α, β και γ δεν επιτρέπεται η υπέρβαση των ποσών που έχουν εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής για την κάθε περίπτωση.

Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση χρησιμοποιείται από μισθωτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 1407/2013 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, όπου καθορίζονται τα όρια σώρευσης. Επιπλέον, ο Ωφελούμενος δεν δικαιούται την επαύξηση της επιχορήγησης λόγω εξαρτώμενων τέκνων, και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 80.000 Euro στο σύνολο των αιτήσεών του (περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας).

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ισχύουν επιπλέον τα εξής: εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% του πλήθους των επιλέξιμων ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα που υπερβαίνουν τα εισοδήματα της κατηγορίας 7 εντάσσονται στην κατηγορία 7.

Επίσης, σε περίπτωση πολυκατοικίας, το κόστος που αφορά σε κοινόχρηστες δαπάνες επιμερίζεται με βάση τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας των διαμερισμάτων. Επιλέξιμο για το πρόγραμμα είναι το μέρος των δαπανών που αφορά στα διαμερίσματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα.

Αμοιβές μελετών από το πρόγραμμα

Από το Πρόγραμμα καλύπτεται η αμοιβή τυχόν μελετών και εγκρίσεων απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία για την ορθή υλοποίηση των παρεμβάσεων, όπως για παράδειγμα η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, αρχιτεκτονική μελέτη (όταν απαιτείται έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, π.χ. για διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς), εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (όταν το έργο αφορά σε ριζική ανακαίνιση), μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, κλπ., μέχρι ποσού 248 Euro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για τις μελέτες αυτές ορίζεται μέχρι του ποσού των 248 Euro συν 62 Euro για κάθε επιπλέον του πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 Euro, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.