Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Τη σύσταση ειδικής επιτροπής εντάσεων για να εξετάσει τις καταγγελίες των ενδιαφερομένων μηχανικών και ιδιωτών, σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία... «Eξοικονόμηση κατ΄οίκον ΙΙ»: Ειδική επιτροπή ενστάσεων για τα προβλήματα με τις αιτήσεις στο πρόγραμμα ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ – Η λειτουργία της πλατφόρμας από 8 πμ έως 8 μμ

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Τη σύσταση ειδικής επιτροπής εντάσεων για να εξετάσει τις καταγγελίες των ενδιαφερομένων μηχανικών και ιδιωτών, σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παράλληλα το ΥΠΕΝ δίνει το μήνυμα ότι από τη Δευτέρα, που άρχισε ο νέος κύκλος αιτήσεων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης «η υποβολή αιτήσεων εξελίχθηκε ομαλά». Καθημερινά η πλατφόρμα θα λειτουργεί για αιτήσεις από 8 πμ έως 8 μμ  

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ αναφέρει ότι:

«Απολύτως ομαλά εξελίχθηκε η πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Μέχρι τις 20:00 είχαν ολοκληρωθεί 5.911 αιτήσεις και 3.578 ενδιαφερόμενοι είχαν ξεκινήσει να καταχωρούν στοιχεία χωρίς ακόμα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα συνεχίσει να ενεργοποιείται καθημερινά, 8:00-20:00, έως ότου οριστικοποιηθούν αιτήσεις που δεσμεύουν το σύνολο των πόρων που τελικά θα διατεθούν. Παράλληλα, στη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουν την ευκαιρία να ολοκληρώσουν και να υποβάλλουν οριστικά τις αιτήσεις τους, όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη εγγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Συγκεκριμένα, την Τετάρτη θα μπορούν να εισέρχονται οι ενδιαφερόμενοι από την Περιφέρεια Ηπείρου, την Πέμπτη από την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, την Παρασκευή από τη Δυτική Ελλάδα και το Σάββατο από τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Για τις Περιφέρειες αυτές έχουν ήδη οριστικοποιηθεί 12.338 αιτήσεις, ενώ, μετά τον διπλασιασμό των πόρων του προγράμματος, εκτιμάται ότι θα ικανοποιηθεί αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνουν πιθανές ενστάσεις σε ειδική επιτροπή, που θα συγκροτηθεί άμεσα για τον σκοπό αυτό.»

Προηγούμενη ενημέρωση

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» ανοίγει από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018  για τις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης ενώ την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Απριλίου ακολουθούν η Αττική και το Νότιο Αιγαίο.

Την Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018  ολοκληρώθηκε μετά από … περιπέτειες η υποβολή αιτήσεων στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας όπου ο προϋπολογισμός εξαντλήθηκε, γεγονός που και έγινε η αφορμή για τον διπλασιασμό των κονδυλίων του προγράμματος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον απολογισμό από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις εν λόγω Περιφέρειες έχουν οριστικοποιηθεί 12.338 αιτήσεις που δεσμεύουν158,5 εκατ. ευρώ ενώ έχουν πρωτοκολληθεί 3.324 επιλαχούσες αιτήσεις και 8.188 χρήστες βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας υποβολής. Μετά την απόφαση για διπλασιασμό των κονδυλίων το σύνολο της χρηματοδότησης του προγράμματος μαζί με τα τραπεζικά δάνεια αναμένεται να προσεγγίσει το 1 δισ. ευρώ.

Στο μεταξύ, η Υπουργική απόφαση με την οποία άλλαξαν οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων προκειμένου η διαδικασία να γίνει σταδιακά προβλέπει και επιμέρους σημαντικές αλλαγές ως εξής:

  •  στις επιλέξιμες δαπάνες ως προς τις μονώσεις,
  •  αποσαφηνίζει ότι για τους αυθαίρετους χώρους εκτός από την τακτοποίηση θα πρέπει να έχει καταβληθεί και το σύνολο του προστίμου και
  • διευκρινίζει τα σχετικά με τη φορολογική δήλωση που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ύψους της ενίσχυσης.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ

Η απόφαση 

Ειδικότερα η απόφαση προβλέπει μεταξύ άλλων ότι:

-Η κατάταξη (των αιτούντων ως προς το ύψος της ενίσχυσης που δικαιούνται) γίνεται με βάση τα εισοδήματα της τελευταίας, από την υποβολή της αίτησης, εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν η αίτηση στο πρόγραμμα υποβάλλεται σε ημερομηνία που εμπεριέχεται στην περίοδο υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, η κατάταξη γίνεται με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το προηγούμενο έτος από το έτος υποβολής της αίτησης. Εάν η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα είναι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων, απαιτείται πριν την υποβολή της αίτησης στο πρόγραμμα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Εάν δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος βάσει των εισοδημάτων του οποίου γίνεται η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1, θα πρέπει να προσκομιστεί το αντίγραφο της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική υπηρεσία (ΔΟΥ).

-Στις επιλέξιμες παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η «Θερμομόνωση δώματος» (αντί για την «Εξωτερική θερμομόνωση δώματος» που προέβλεπε η αρχική απόφαση). Επίσης, η «Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη» αντί για «Θερμομόνωση κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη»

-Αν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές στο κτίριο, πρέπει να προσκομισθεί η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου).