Επίκαιρο φόρουμ με τίτλο: «Επενδύοντας στην τοπική ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2018, στο Αthens Divani Caravel, με βασικό θέμα την υλοποίηση αφενός... Α – Energy: «Επενδύοντας  στην τοπική ανάπτυξη»

Επίκαιρο φόρουμ με τίτλο: «Επενδύοντας στην τοπική ανάπτυξη» θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαρτίου 2018, στο Αthens Divani Caravel, με βασικό θέμα την υλοποίηση αφενός έργων και επενδύσεων μη ανταποδοτικού χαρακτήρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και αφετέρου τη στροφή σε βιώσιμες επενδύσεις στις τοπικές οικονομίες με παράλληλη αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων, αλλά και μόχλευσης με ιδιωτικά κεφάλαια.

Η  εκδήλωση, διοργανώνεται από το επιχειρηματικό φόρουμ  Α – Energy Investments  με την άμεση συμμετοχή  και συνεργασία  της  ΚΕΔΕ,  της  ΠΕΤΑ ΑΕ – Αναπτυξιακής ΟΤΑ, ενδιαφερόμενων Περιφερειών, του  ΚΑΠΕ, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων,  του ΤΕΕ,  αρμόδιων υπουργείων, του  δικτύου «Βιώσιμη Πόλη», επιχειρηματικών φορέων όπως ο ΣΑΤΕ  κ.α.

Το  θεματικό συνέδριο, που πραγματοποιείται για τρίτη συνεχή χρονιά  θα εστιάσει εφέτος:

Πρώτον, στο επίκαιρο θέμα της υλοποίησης έργων και επενδύσεων μη ανταποδοτικού χαρακτήρα με βάση τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ), όπως αντιπλημμυρικά, αρδευτικά, έργα ύδρευσης, αποχέτευσης  κα.

Δεύτερον, στα νέα, ήδη δρομολογημένα  επενδυτικά σχέδια  Περιφερειών και  ΟΤΑ, για τα οποία αναζητείται ιδιωτική χρηματοδότηση.  Θα παρουσιαστεί το σύνολο σχεδόν των ώριμων έργων στους  τομείς ενδιαφέροντος,  που  είτε υλοποιούνται ήδη, είτε βγαίνουν αυτή την περίοδο στον αέρα, από Δήμους και Περιφέρειες.

Ιδιαίτερη έμφαση, θα δοθεί, λόγω του μεγάλου αριθμού διαγωνιστικών διαδικασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη,  στα έργα Οδοφωτισμού / Εξοικονόμησης  Ενέργειας,  Διαχείρισης  Αποβλήτων,  Σχολεία, «Έξυπνης Πόλης» κα.  Παράλληλα,  θα  αναδειχθεί ο  σημαντικός  ρόλος και τα θετικά αποτελέσματα  της  συνεργασίας του δημόσιου τομέα  με  τον επενδυτή  αλλά και  με την μικρομεσαία επιχείρηση, τον μελετητή/ κατασκευαστή/ προμηθευτή, που επίσης αποτελούν απαραίτητους κρίκους στην αλυσίδα της τοπικής ανάπτυξης,  ενώ θα γίνει  ασφαλώς και εκτεταμένη αναφορά στις σχετικές δυσκολίες και προκλήσεις.

Πληροφορίες: Ρούλα Ζορμπά και Άννα Τσίρμπα 210 6912183, 210 6912505 | Ε: info@a-energy.gr www.a-energy.gr