Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Μικρές αυξήσεις το 2019, σοβαρές μειώσεις μεσοπρόθεσμα φέρνουν για τους καταναλωτές οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση των  νησιών.... Μικρές αυξήσεις το 2019, σοβαρές μειώσεις μεσοπρόθεσμα φέρνουν για τους καταναλωτές οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Μικρές αυξήσεις το 2019, σοβαρές μειώσεις μεσοπρόθεσμα φέρνουν για τους καταναλωτές οι επενδύσεις του ΑΔΜΗΕ για την ηλεκτρική διασύνδεση των  νησιών. Οι αυξήσεις προκύπτουν από την ανάγκη χρηματοδότησης των επενδύσεων (υπενθυμίζεται ότι τα έσοδα του ΑΔΜΗΕ είναι ρυθμιζόμενα από τη ΡΑΕ καθώς το δίκτυο μεταφοράς αποτελεί μονοπώλιο) ενώ οι μειώσεις θα είναι το αποτέλεσμα του περιορισμού του κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών, το οποίο επιβαρύνει σήμερα το σύνολο των καταναλωτών μέσω του λογαριασμού των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Η ΡΑΕ προχώρησε πρόσφατα (με καθυστέρηση, κατά τον ΑΔΜΗΕ που ανέμενε νωρίτερα τις αποφάσεις) σε καθορισμό του επιτρεπόμενου εσόδου του Διαχειριστή Μεταφοράς για την περίοδο 2018-2021 ως εξής: 233,9 εκατ. ευρώ εφέτος, 252,4 εκατ. το 2019, 281 εκατ. το 2020 και 285,9 εκατ. το 2021.

Τα ποσά αυτά “μεταφράζονται” σε μικρές μειώσεις στα τιμολόγια μεταφοράς για εφέτος και αυξήσεις την επόμενη τριετία, οι οποίες θα χρηματοδοτήσουν μεταξύ άλλων τις επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ που προγραμματίζει ο ΑΔΜΗΕ κυρίως για διασυνδέσεις νησιών (Κυκλάδες, Κρήτη) αλλά και για ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας (Βουλγαρία, Σκόπια), αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου μεταφοράς όπου κρίνεται αναγκαίο. Μεταξύ άλλων στην Πελοπόννησο όπου το δίκτυο μεταφοράς παραμένει στην υψηλή τάση (150 κιλοβόλτ) με την αναβάθμιση στην υπερυψηλή τάση (400 κιλοβόλτ, όπου λειτουργεί η υπόλοιπη χώρα) εκκρεμεί εδώ και χρόνια και είναι τώρα απαραίτητη για να λειτουργήσει σε πλήρη ισχύ η νέα μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, που μπορεί να αποδώσει πάνω από 800 μεγαβάτ αλλά περιορίζεται στα 500 λόγω δικτύου.

Υπενθυμίζεται ότι τα τιμολόγια για το δίκτυο μεταφοράς περιλαμβάνονται στις λεγόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις, είναι δηλαδή ίδιες για όλους ανεξαρτήτως προμηθευτή.

Ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι η όποια αύξηση στα επόμενα χρόνια θα υπερ – αντισταθμιστεί από τις μειώσεις που θα προκύψουν στους λογαριασμούς ρεύματος εξαιτίας των διασυνδέσεων των νησιών.

Οι διασυνδέσεις, όπως αναφέρει, «οδηγούν στη  δραστική μείωση των ΥΚΩ που επιβαρύνουν τους καταναλωτές όλης της χώρας  (και που ανέρχονται  σήμερα σε 600-800 εκατ. ευρώ ετησίως) λόγω της  μείωσης του κόστους της ηλεκτροπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και αλλάζουν ριζικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της χώρας όχι μόνο δια της παύσης λειτουργίας των συμβατικών σταθμών παραγωγής, αλλά και δια της αξιοποίησης του δυναμικού ΑΠΕ».

Ήδη με την πρώτη φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων που εγκαινιάστηκε πρόσφατα, «έσβησαν» οι Σταθμοί Παραγωγής στη Σύρο και την Πάρο ενώ μέσα στον Απρίλιο θα ακολουθήσει και η Μύκονος, με όφελος που υπολογίζεται σε 80 εκατ. ευρώ. Όμως το όφελος αυτό έχει προϋπολογιστεί από τη ΡΑΕ στις ισχύουσες χρεώσεις ΥΚΩ και δεν θα οδηγήσει σε νέα μείωση τουλάχιστον για την περίοδο 2018 – 2019.

Επιπλέον ετήσια εξοικονόμηση της τάξης των 215 εκατ. ευρώ θα επιφέρει η «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο,  που προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το 2020, οπότε αναμένεται να φανούν οι πρώτες μειώσεις στο λογαριασμό των ΥΚΩ.

Ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει ακόμη ότι πέρα από την οικονομική διάσταση, υπάρχει και το ζήτημα των περιορισμών στις ώρες λειτουργίας των παλαιών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά που έχουν τεθεί για περιβαλλοντικούς λόγους και εγκυμονούν οικονομικούς κινδύνους για τη χώρα.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ για τις διασυνδέσεις στηρίζεται στα πορίσματα των μελετών κόστους-οφέλους που εκπονούν οι κοινές ομάδες εργασίας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και των Διαχειριστών των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής (ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ) όπου αναλύονται όλες οι επιλογές για την ενεργειακή επάρκεια των νησιών και επιλέγεται η πιο συμφέρουσα οικονομικά για το σύνολο των καταναλωτών.