Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Τρία κριτήρια θέτει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της επένδυσης της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική, σε... ΥΠΕΝ: Τρία κριτήρια για την επένδυση της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Τρία κριτήρια θέτει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προϋπόθεση για την υλοποίηση της επένδυσης της «Ελληνικός Χρυσός» στη Χαλκιδική, σε συνέχεια της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου στο οποίο είχε προσφύγει το Δημόσιο για την επίλυση των διαφορών με την εταιρία.

Όπως επισημαίνεται, το Δημόσιο και συγκεκριμένα το ΥΠΕΝ υποχρεούνται να διασφαλίσουν ότι τελικά θα παραχθεί καθαρός χρυσός, τηρώντας απαρέγκλιτα τρία κριτήρια:

  1. τους περιορισμούς που επιβάλει η ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία
  2. συγκεκριμένες δεσμεύσεις υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, ώστε να μεγιστοποιείται η εγχώρια προστιθέμενη αξία
  3. τη διαμόρφωση της ευρύτερης δυνατής κοινωνικής συναίνεσης

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ οι διαιτητές αναγνώρισαν ομόφωνα ότι η εκμετάλλευση περιλαμβάνει ως αναπόσπαστο κομμάτι την κατασκευή εργοστασίου για την παραγωγή καθαρού χρυσού και ότι η μη παραγωγή καθαρού χρυσού αποτελεί παραβίαση της Σύμβασης.

Επιπλέον, η πλειοψηφία των δικαστών αποφάσισε ότι οι μέχρι τώρα παραλείψεις από την πλευρά της Eldorado Gold δεν αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για τη στοιχειοθέτηση παραβίασης της Σύμβασης.

Η εταιρία

Από την πλευρά της  η Eldorado Gold ανακοίνωσε ότι «το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Ελληνικού Δημοσίου, να αναγνωρισθεί  ότι η Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργίας του Μαδέμ Λάκκου για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων Σκουριών και Ολυμπιάδας, όπως υπεβλήθη τον Δεκέμβρη του 2014 από την Ελληνικός Χρυσός,  συνιστά παράβαση των διατάξεων της Σύμβασης Μεταβίβασης. Η Εταιρεία και η «Ελληνικός Χρυσός» προτίθενται να συνεχίσουν να αξιολογούν την απόφαση και να εκτιμήσουν τα επόμενα βήματα για την περαιτέρω εξέλιξη της επένδυσης στην Χαλκιδική».

Ενώ σε δηλώσεις του ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Eldorado κάλεσε το Δημόσιο να προχωρήσει στην έκδοση των αδειών για τις Σκουριές και χαρακτήρισε την απόφαση του Δικαστηρίου ως «θεμέλιο για την προώθηση του διαλόγου με την Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να συμφωνήσουμε τα κοινά αποδεκτά και ξεκάθαρα επόμενα βήματα για την εξέλιξη του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας».

Την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρία , κατέθεσε τροποποίηση της Τεχνικής Μελέτης για το έργο των Σκουριών αναφορικά με την απόθεση των τελμάτων με στόχο – όπως υποστήριζε η ίδια – την περαιτέρω μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η επένδυση στη Χαλκιδική περιλαμβάνει:

-Το έργο της Ολυμπιάδας (κοιτάσματα μολύβδου, ψευδάργυρου, χρυσού και αργύρου)

-Το Στρατώνι που περιλαμβάνει το μεταλλείο των Μαύρων Πετρών, εργοστάσιο εμπλουτισμού, λιμενικές εγκαταστάσεις και δύο μονάδες κατεργασίας νερού.

-Το κοίτασμα των Σκουριών (χαλκός και χρυσός) και το εργοστάσιο εμπλουτισμού, έργο που έχει τεθεί σε καθεστώς συντήρησης λόγω των εκκρεμοτήτων αδειοδότησης

 

NEWSLETTER