Σε συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία και το Βιώσιμο Τουρισμό στα Νησιά, που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, παρουσιάζοντας τη...

Σε συνέδριο για την Κυκλική Οικονομία και το Βιώσιμο Τουρισμό στα Νησιά, που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες συμμετείχε η Περιφέρεια Κρήτης, παρουσιάζοντας τη δυναμική δραστηριότητά της και τη συνεργασία με άλλες περιφέρειες της Μεσογείου.

Η Περιφέρεια Κρήτης επιλέχθηκε για να παρουσιάσει τη δυναμική μέχρι σήμερα δραστηριότητά της για τη Κυκλική Οικονομία στην Κρήτη, και τις συνεργασίες με άλλες Περιφέρειες στην Μεσόγειο και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρουσιάσθηκε η προσπάθεια της Περιφέρειας Κρήτης να αναδείξει τη σκοπιμότητα και τρόπους εφαρμογής της Κυκλικής Οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα του νησιού με έμφαση στους κλάδους οινοποιών και τυροκόμων καθώς και σε τουριστικές δραστηριότητες με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της εποχικότητας των αποβλήτων. Έγινε επίσης περιγραφή για τις διαπεριφερειακές συνεργασίες της Κρήτης με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες κι άλλους φορείς, πιλοτικά νέα προγράμματα στο νησί, αλλά και το πως η Κυκλική Οικονομία αποτελεί βασική θεματική προτεραιότητα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας.

Το συνέδριο που συνδιοργανώθηκε από την Διακομματική Επιτροπή για τη Θάλασσα, Ποτάμια, Νησιά και Παράκτιες Περιοχές «SEARICA» και από το Μεσογειακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «BlueIslands -Γαλάζιες Νήσοι» στο οποίο η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχει ως Εταίρος, παρουσιάστηκαν: α) οι τάσεις της Κομισιόν για την Κυκλική Οικονομία και συναφείς Ευρωπαϊκές Στρατηγικές όπως για τα μικροπλαστικά στη Θάλασσα, Βιο-οικονομία, Διαχείριση Αποβλήτων, β) αποτελέσματα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Κέντρων, γ) δράσεις σε τοπικό και Περιφερειακό Επίπεδο.

Βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου αφορούσαν στην απαίτηση: α) να υιοθετηθούν στόχοι για τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης παράλληλα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, β) να μειωθούν κατά την παραγωγική διαδικασία τα πλαστικά συσκευασίας τα οποία αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό στη θαλάσσια ρύπανση γ) να πραγματοποιείται διαλογή ανά ρεύμα αποβλήτων εντός των ξενοδοχειακών μονάδων και λοιπών τουριστικών επιχειρήσεων στις παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια στα συμπεράσματα τονίστηκε ιδιαίτερα ως προϋπόθεση για τη μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, η ανάπτυξη της ικανότητας όλων των εμπλεκομένων φορέων (building capacity) μέσα από την ενημέρωση, συνεργασία, εμπειρία και καινοτόμες δράσεις, με ειδική αναφορά στην Περιφέρεια Κρήτης, η οποία το ανέδειξε στο Συνέδριο ως προτεραιότητα.

Η Περιφέρεια Κρήτης στα γραφεία της στις Βρυξέλλες οργάνωσε και πραγματοποίησε συνάντηση των εταίρων του Προγράμματος BLUEISLANDS, κατά την οποία συζητήθηκαν οι δυνατότητες για νέες συνεργασίες, με έμφαση στην Κυκλική Οικονομία και τη Νησιωτικότητα στην Μεσόγειο, νέες πρωτοβουλίες και βέλτιστες πρακτικές Κυκλικής Οικονομίας. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BLUEISLANDS, αποτελεί έργο του Πλαισίου Interreg MED, με επικεφαλής εταίρο το υπουργείο Περιβάλλοντος Κύπρου, και υλοποιείται στην Κρήτη.