Η Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή Οικονομία διοργανώνει το 3ο ετήσιο συνέδριο της HAEE με τίτλο «Μεταβατική ενέργεια: Ευρωπαϊκή και παγκόσμια προοπτική», που θα... «Μεταβατική ενέργεια: Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες προοπτικές»  

Η Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή Οικονομία διοργανώνει το 3ο ετήσιο συνέδριο της HAEE με τίτλο «Μεταβατική ενέργεια: Ευρωπαϊκή και παγκόσμια προοπτική», που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 ως τις 5 Μαΐου 2018, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.

Θεματολογία:

–           Κυκλική Οικονομία

–           Ενεργειακές επαναστάσεις του 21ου αιώνα

–           Πώς μπορούν οι χώρες να προετοιμαστούν για τη νέα εποχή της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης

–           Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τεχνολογικές καινοτομίες στον ενεργειακό τομέα

–           Πολιτικές και μέτρα για έναν ενεργειακό χάρτη πορείας για την Ευρώπη έως το 2050

–           Παγκόσμια και κοινοτική πολιτική για το κλίμα και συστήματα εμπορίας εκπομπών

–           Μέτρα μετριασμού και προσαρμογής για παγκόσμιες και περιφερειακές περιβαλλοντικές προκλήσεις

–           Περιφερειακή γεωπολιτική αβεβαιότητα και προκλήσεις στον εφοδιασμό και μεταφορά φυσικού αερίου

–           ΥΦΑ και φυσικό αέριο σχιστόλιθου: ασφάλεια εφοδιασμού και πιθανές εξελίξεις στην αγορά

–           Βιομηχανικός τομέας: προκλήσεις για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

–           Γεωπολιτική της ενέργειας

–           Περιφερειακός ενεργειακός εφοδιασμός και ασφάλεια

–           Ενεργειακά δίκτυα που σχετίζονται με την ενέργεια και αποτελεσματική διαχείριση τους

–           Αποθήκευση ενέργειας: η επόμενη μεγάλη επανάσταση

–           Έξυπνη ενέργεια και περιβαλλοντική αίσθηση

–           Έξυπνοι μετρητές και τεχνολογικά προηγμένες επιλογές ηλεκτρικού δικτύου

–           Οι έξυπνες πόλεις και ο ρόλος τους στις αναδυόμενες τεχνολογίες ενέργειας και στη συμπεριφορά των καταναλωτών

–           Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια: προσεγγίσεις της ΕΕ και περιφερειακές

–           Η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας

–           Πράσινη μεταφορά: πώς η περιβαλλοντική συμμόρφωση θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος

–           Τα λιμάνια και τα αεροδρόμια ως κόμβοι ενέργειας και πελάτες

–           Ηλεκτρικά οχήματα και το μέλλον της πράσινης μεταφοράς

–           Οικονομική συμπεριφορά ενέργειας

–           Περιβαλλοντικοί νόμοι και εμπόδια για την επιβολή τους.

Πληροφορίες εδώ