Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι κατόπιν πλήθους αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων...

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι κατόπιν πλήθους αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Διοικητικών Συμβουλίων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 και ώρα 14.00. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 05/04/2018 σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

NEWSLETTER