Η αειφορία των ακινήτων και του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναδειχθεί στο Annual Sustainability Conference, που διοργανώνει το SBC Greece... Η αειφορία ακινήτων και του δομημένου περιβάλλοντος

Η αειφορία των ακινήτων και του δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα αναδειχθεί στο Annual Sustainability Conference, που διοργανώνει το SBC Greece (Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας) στις 19 Μαΐου 2018, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ακαδημίας 7, Αθήνα).

Στο συνέδριο θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι σύγχρονες τάσεις, το μέλλον της αειφορίας και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα κτίρια καθώς επίσης θα παρουσιαστούν πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα.

Θεματολογία:

  • Το παγκόσμιο πλαίσιο της αειφορίας
  • Το διεθνές καθεστώς της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον
  • Κτίρια και κλιματική αλλαγή
  • Πιστοποιημένα αειφόρα κτίρια στην Ελλάδα
  • Η σημασία της διαφάνειας και συμπεριφοράς στην αειφορία
  • Αειφορία και η βιομηχανία των υλικών στην Ελλάδα
  • Σύγχρονες τάσεις της αειφορίας
  • Το μέλλον της αειφορίας για το δομημένο περιβάλλον.

Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, το Συμβούλιο Αειφόρων Κτιρίων Ελλάδας (SBC GREECE) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φορέας, μοναδικό και επίσημο μέλος του WGBC στην Ελλάδα.

Πληροφορίες: http://r.newsletter.freshbakery.gr/mk/cl/qMba2yUjss809rLZQEvmHTXpxrGL-yq8SYn0NgONvgiKOVeKSAv–zrN1zbAPgsp2lGQZm_UP9dGHz33xp84ORnq8lV6XrwsZdqi3urU_ns6Jcl54R74Cdzudw