Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Στην υπόθεση ηλεκτροδότησης της Κρήτης όλοι οι φορείς της αγοράς (ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ και ιδιώτες παραγωγοί) χτυπούν “καμπανάκια” για την επάρκεια... ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ και ιδιώτες παραγωγοί χτυπούν «καμπανάκια» για την καθυστέρηση των διασυνδέσεων των νησιών με την ηπειρωτική χώρα

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Στην υπόθεση ηλεκτροδότησης της Κρήτης όλοι οι φορείς της αγοράς (ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ και ιδιώτες παραγωγοί) χτυπούν “καμπανάκια” για την επάρκεια ήδη από το 2020, αν δεν υλοποιηθούν έγκαιρα οι διασυνδέσεις με την ηπειρωτική χώρα, ωστόσο η τελική λύση στο πρόβλημα δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί.

Τη Δευτέρα 14 Μαΐου 2018  δημοσιοποιήθηκε η απόφαση της ΡΑΕ (Μαρτίου 2018) με την οποία εγκρίθηκε το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς για την περίοδο 2018 – 2027, στο μεταξύ όμως ο ΑΔΜΗΕ έχει υποβάλει προς έγκριση νέο δεκαετές για την περίοδο 2019 – 2028 ενώ από την υποβολή του προηγούμενου δεκαετούς μεσολάβησε και η αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Διαχειριστή με την είσοδο της Κινεζικής State Grid ως στρατηγικού επενδυτή.

Το καινούργιο στοιχείο που περιλαμβάνεται στην απόφαση του Ρυθμιστή είναι η πρόταση για επιβολή ρήτρας καθυστέρησης στην υλοποίηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών. Η ρήτρα που εισηγείται η ΡΑΕ προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετίζεται με το κόστος των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που θα αποφεύγονταν αν είχε υλοποιηθεί η διασύνδεση, και επιβάλλεται με απόφαση του υπουργείου εφόσον διαπιστώνεται καθυστέρηση σε σχέση με το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον είναι φανερή από το κείμενο της απόφασης η υποβόσκουσα αντιπαράθεση ΡΑΕ – ΑΔΜΗΕ για τα χρονοδιαγράμματα των διασυνδέσεων, με την Ρυθμιστική Αρχή να καταλογίζει ”σημαντική και συστηματική πλέον υστέρηση” των έργων στις Κυκλάδες και να ζητά επίσπευση της Κρήτης.

Επί της ουσίας για τα επιμέρους έργα η εικόνα έχει ως εξής:

-Για την “μικρή” διασύνδεση της Κρήτης, μέσω Πελοποννήσου, η ΡΑΕ αναφέρει ότι “Σε κάθε περίπτωση ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται δεσμευτικά για το Α΄ Εξάμηνο του 2020”. Το ίδιο χρονοδιάγραμμα προβλέπει ο ΑΔΜΗΕ στο νέο δεκαετές 2019-2028.

-Για τη “μεγάλη” διασύνδεση της Κρήτης μέσω Αττικής, η Αρχή ζητά “σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της διασύνδεσης το αργότερο μέχρι το τέλος του 2021”. Τονίζει επίσης ότι “κρίνεται μη αποδεκτή η περαιτέρω παράλληλη προώθηση δύο παρόμοιων αλλά διακριτών έργων διασύνδεσης Κρήτης – Αττικής από τους ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Euroasia Interconnector Ltd (φορέας του έργου διασύνδεσης Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας), με ανεξάρτητες και όχι από κοινού συντονισμένες ενέργειες και μελέτες”. Για το εν λόγω έργο το χρονοδιάγραμμα του νέου δεκαετούς προβλέπει ολοκλήρωση το 2023, επιπλέον ωστόσο υπάρχει έγγραφη δέσμευση του ΑΔΜΗΕ για ολοκλήρωση του 2022. Ο Διαχειριστής ζητά όμως τον απεγκλωβισμό του έργου από το αδιέξοδο που έχει προκύψει στις διαπραγματεύσεις με την Euroasia Interconnector.

-Τέλος για τις Κυκλάδες η ΡΑΕ ζητά τεκμηρίωση για το πλήθος των τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στις Κυκλάδες που θα παραμείνουν σε εφεδρεία μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης διασύνδεσης “λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες μονάδες στα εν λόγω νησιά εμπίπτουν στις κοινοτικές Οδηγίες 2010/75 και 2015/2193 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών ορισμένων ρύπων από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μονάδες καύσης”.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ

NEWSLETTER