Εντός τnς τρέχουσας εβδομάδας, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ξεκινήσουν τελικά οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το μεγάλο πρόγραμμα τnς  Κοινωφελούς Εργασίας στη δασοπροστασία, το... Ανοίγουν  οι αιτήσεις για 5.066 θέσεις στη δασοπροστασία –  Τα κριτήρια και η μοριοδότηση πρόσληψης

Εντός τnς τρέχουσας εβδομάδας, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ξεκινήσουν τελικά οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για το μεγάλο πρόγραμμα τnς  Κοινωφελούς Εργασίας στη δασοπροστασία, το οποίο αφορά 5.066 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το «Έθνος» η δημόσια πρόσκληση είναι έτοιμη από τον ΟΑΕΔ και έχει σταλεί στο ΑΣΕΠ. Από εκεί αναμένεται το «πράσινο φως» ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιπυρική προστασία των δασών θα προσληφθούν δασοπόνοι, φύλακες, ειδικοί δασικής προστασίας, εργάτες, γεωτεχνικοί, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, διοικητικοί υπάλληλοι-λογιστές κ.ά.
Ειδικότητες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ θα τοποθετηθούν σε όλες τις Διευθύνσεις Δασών και στα Δασαρχεία της χώρας, όπως επίσης και στο υπουργείο Περιβάλλοντος.
Οι προσλήψεις αφορούν θέσεις 8μηνης διάρκειας -όπως όλα τα προγράμματα Κοινωφελούς- με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν στοντομέατης αντιπυρικής προστασίας -καθαρισμός, προφύλαξη, προστασία- και όχι της δασοπυρόσβεσης.
Η κατανομή των θέσεων έχει γίνει με συνδυασμό κριτηρίων όπως η επικινδυνότατα και η έκταση των περιοχών, η συσσωρευμένη βιομάζα κ.ά. Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί για προστατευόμενες περιοχές όπως οι Εθνικοί Δρυμοί.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση για τις θεματικές της εκπαίδευσης των ωφελούμενων από τα δασαρχεία, ενώ η επαγγελματική εμπειρία που θα αποκομίσουν θα αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ.

Μοριοδότηση

Η μοριοδότηση ακολουθεί το γενικό μοντέλο τnς Κοινωφελούς:

■ Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα (διπλασιάζεται για άνεργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών).
■ Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου με ανώτατο όριο τους 60 μήνες: 1 μόριο ανά πλήρη μήνα.
■ Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: 15 μόρια.
■ Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό: 30 μόρια για ατομικό έως 3.500 και οικογενειακό έως 7.000. Ακολούθως 25 μόρια για ατομικό 3.500 – 5.000 και οικογενειακό 7.000-10.000. Εν συνεχεία 20 μόρια για ατομικό 5.000 – 8.000 και οικογενειακό 10.000 – 16.000. Και 10 μόρια για ατομικό 8.000 – 12.000 και οικογενειακό 16.000- 26.000.
■ Ηλικία: 15 μόρια για άτομα ηλικίας 18 έως 29 ετών, 30 μόρια για ηλικία 30 – 44 ετών, 45 μόρια για 4 5 ετών και άνω.
■ Αριθμός ανήλικων τέκνων: 10 μόρια για κάθε ανήλικο παιδί.
■ Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: 10 μόρια.
■ Δικαιούχοι ΚΕΑ: 35 μόρια.
Ο μισθός του προγράμματος ανέρχεται σε 19,81 ευρώ ημερησίως ή 495,2 5 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας 25 ετών και άνω, καθώς και σε 17,27 ευρώ ημερησίως ή 4 31,75 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Το Πράσινο Ταμείο θα καλύπτει τα εργαλεία και Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων, τα καύσιμα, λιπαντικά και συντηρήσεις των οχημάτων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες λειτουργικές δαπάνες

NEWSLETTER