Του Κώστα Βουτσαδάκη/ Ποσό της τάξης των 400 εκατ. ευρώ ετησίως θα είναι το όφελος της ΔΕΗ από τη σταδιακή κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ... Στα 400 εκατ. ευρώ το ετήσιο όφελος της ΔΕΗ από τη σταδιακή κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ και της «χρέωσης προμηθευτή» των ΑΠΕ

Του Κώστα Βουτσαδάκη/

Ποσό της τάξης των 400 εκατ. ευρώ ετησίως θα είναι το όφελος της ΔΕΗ από τη σταδιακή κατάργηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ και της “χρέωσης προμηθευτή” που χρηματοδοτεί τις ανανεώσιμες πηγές, κινήσεις που συμφωνήθηκαν στη διαπραγμάτευση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη με τους εκπροσώπους των δανειστών.

Οι κινήσεις αυτές αποτελούν τη βάση για την αποκατάσταση της λειτουργικής κερδοφορίας της επιχείρησης καθώς οι λοιποί παράγοντες, όπως η αυξημένη παραγωγή των υδροηλεκτρικών το 2018, τα έσοδα από την πώληση του ΑΔΜΗΕ ή / και των λιγνιτικών μονάδων, η αποπληρωμή οφειλών του Δημοσίου από κατανάλωση ρεύματος και Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας δεν είναι επαναλαμβανόμενοι. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2017, το κόστος από τη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ-ΕΛΑΠΕ ήταν 325,2 εκατ. ευρώ ενώ η επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» έφθασε στα 92,1 εκατ.

Σε ότι αφορά τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ η συμφωνία προβλέπει σταδιακή μείωση των ποσοτήτων λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας που θα παρέχει η ΔΕΗ μέσω αυτών στους ανταγωνιστές της, και κατάργησή τους στο τέλος του 2019 σε συνάρτηση με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας της ΔΕΗ που είναι σε εξέλιξη. Η οποία θα σηματοδοτήσει το τέλος του μονοπωλίου της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή. Το ερώτημα που ανακύπτει, είναι σε ποιο βαθμό θα επηρεάσει η κατάργηση των ΝΟΜΕ την απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ρεύματος καθώς οι προσφορές των εναλλακτικών προμηθευτών βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην ενέργεια που εξασφαλίζουν σε σταθερές τιμές μέσω των δημοπρασιών. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ οι τιμές πώλησης της ενέργειας μέσω των δημοπρασιών διαμορφώνονται κάτω του κόστους με αποτέλεσμα να υφίσταται “υποχρεωτική” ζημιά.

Σε σχέση με την χρέωση των προμηθευτών (ΠΧΕΦΕΛ) που καταλήγει στον λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η συμφωνία προβλέπει την διατήρηση της ως το 2020 με σταδιακή απομείωση στο μεταξύ και αντικατάστασή της από τα πράσινα πιστοποιητικά. Η χρέωση επιβλήθηκε στους προμηθευτές ως αντιστάθμιση του οφέλους που απολαμβάνουν από τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά, εξαιτίας της οποίας μειώνονται οι τιμές χονδρικής της ενέργειας. Πρόκειται για ποσό της τάξης των 400 εκατ. που επιβαρύνει κυρίως τη ΔΕΗ, καθώς έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην προμήθεια και επέλεξε να μην μετακυλίσει την επιβάρυνση στα τιμολόγια.

NEWSLETTER