Τη δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου στάθμευσης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με είσπραξη αντιτίμου για μέρος των θέσεων στάθμευσης και ταυτόχρονη μέριμνα για τις ανάγκες... Πάρκινγκ στο Μέγαρο Μουσικής και Πράσινο Σημείο στον Ελαιώνα- Τροπολογίες για θέματα Ενέργειας στο νομοσχέδιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό  

Τη δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου στάθμευσης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με είσπραξη αντιτίμου για μέρος των θέσεων στάθμευσης και ταυτόχρονη μέριμνα για τις ανάγκες στάθμευσης του προσωπικού του Οργανισμού και παράλληλα τη χωροθέτηση  του πρώτου διαδημοτικού Μεγάλου Πράσινου Σημείου στην Αττική που θα λειτουργήσει στην περιοχή του Ελαιώνα προβλέπουν δύο από τις συνολικά 9 τροπολογίες, οι οποίες στην συντριπτική πλειοψηφία τους αφορούν σε ενεργειακά θέματα, ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ ότι περιελήφθησαν στο σχέδιο νόμου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Ο χώρος στάθμευσης του Μεγάρου Μουσικής, λόγω της γειτνίασης του με τον ομώνυμο σταθμό του Μετρό αναμένεται να γίνει από τους δημοφιλέστερους της περιοχής του κέντρου και να φέρει έσοδα στον Οργανισμό του Μεγάρου

Στο μεταξύ σημειώνεται ότι Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, η συζήτηση και ψήφιση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος, για την ενσωμάτωση κοινοτικής οδηγίας που αφορά τη θέσπιση θαλάσσιου χωροταξικού πλαισίου.

Το νομοσχέδιο έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, ενώ η συζήτηση του στην Ολομέλεια προσδιορίστηκε για την ερχόμενη Τρίτη. Υπέρ της αρχής του τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, πλην του ΚΚΕ που καταψήφισε, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους για να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια ζητώντας βελτιωτικές αλλαγές και αναγνωρίζοντας πάντως ότι είναι σημαντικό, θετικό βήμα.

Οι τροπολογίες

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, αναφέρθηκε σε τροπολογίες που θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο. Με αυτές:

  1. Εισάγονται ειδικοί όροι δόμησης για την κατασκευή της κτιριακής υποδομής των μικρών υδροηλεκτρι­κών έργων, με κύριο στόχο να μην δεσμεύονται πολύ μεγαλύτερα γήπεδα από τα αναγκαία.
  2. Επιλύεται το ζήτημα της χωροθέτησης  του πρώτου διαδημοτικού Μεγάλου Πράσινου Σημείου στην Αττική που θα λειτουργήσει στην περιοχή του Ελαιώνα. Τα Μεγάλα Πράσινα Σημεία αποτελούν υπαίθριους, περιφραγμένους χώρους, με κατάλληλη κτιριακή υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, προκειμένου αυτά να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Η εγκατάσταση του πράσινου σημείου θα λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης μέσω της κυκλικής οικονομίας, ενώ θα συμβάλει θετικά και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
  3. Εισάγεται ρύθμιση για τον πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΔΕΣΦΑ και της ΔΕΠΑ, κατ’ εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εκπροσωπείται στον ΔΕΣΦΑ από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ η ΔΕΠΑ εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Με τον τρόπο αυτό δεν προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων. Συγχρόνως, αίρεται κάθε αμφισβήτηση σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των έργων επέκτασης των Δικτύων Διανομής που έχουν κατασκευαστεί από τις Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) μετά την απόσχιση του κλάδου διανομής από τις αντίστοιχες Εταιρείες Προμήθειας Αερίου (ΕΠΑ), ορίζεται δηλαδή ότι αυτά ανήκουν από την 1η Απριλίου 2017 στις ΕΔΑ. Τέλος, εισάγεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας προμήθειας και άδειας εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και σε ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΙΚΕ), τον τρίτο και νεότερο τύπο κεφαλαιουχικής εταιρείας μετά τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
  4. Προωθείται η εγκατάσταση σταθμών μικρών ανεμογεννητριών, ισχύος μέχρι 60kW, μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και συστημάτων αυτοπαραγωγής με ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό.
  5. Επιλύονται ζητήματα αναφορικά με την ανανέωση των αδειών λειτουργίας αιολικών σταθμών μετά τη λήξη της 20ετούς αρχικής άδειας λειτουργίας τους, καθώς υπήρχε σχετικό ρυθμιστικό κενό.
  6. Απλουστεύεται η διαδικασία καθορισμού της προς εξόρυξη ετήσιας ποσότητας σμύριδας και του αντίστοιχου εργατικού δικαιώματος από τα σμυριδωρυχεία της Νάξου. Συγκεκριμένα, αντί για την έκδοση προεδρικού διατάγματος προβλέπεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.
  7. Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου στάθμευσης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, με είσπραξη αντιτίμου για μέρος των θέσεων στάθμευσης και ταυτόχρονη μέριμνα για τις ανάγκες στάθμευσης του προσωπικού του Οργανισμού.
  8. Δίνεται η δυνατότητα στους κατόχους αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να εξοφλήσουν το ετήσιο τέλος διατήρησης δικαιώματος κατοχής της άδειάς τους για το έτος 2016 μέχρι την 30η Ιουνίου, καθώς ορισμένοι δικαιούχοι, κυρίως μικροπαραγωγοί, δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως για τη σχετική υποχρέωσή τους, με αποτέλεσμα να εκπνεύσει για αυτούς η σχετική προθεσμία.
  9. Αναμορφώνεται το αδειοδοτικό πλαίσιο για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Συγκεκριμένα, ρυθμίζεται η δυνατότητα επιστροφής της εγγυητικής επιστολής που έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή για τους σταθμούς που τελικά δεν επιλέγονται στο πλαίσιο των διαγωνισμών που διενεργεί η ΡΑΕ.

Τόσο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελος, επεσήμαναν ότι αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο στρατηγικό προγραμματισμό διαχείρισης και εκμετάλλευσης του θαλάσσιου χώρου με στόχο την αξιοποίηση ενός ακόμα νέου αναπτυξιακού εργαλείου.

Δασικοί Χάρτες

«Πέρα από τις νομοθετικές παρεμβάσεις για το χωροταξικό σχεδιασμό, το κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες, την NATURA, θαλάσσια και χερσαία, αλλά και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, έχουμε προσθέσει κάτι ακόμα που είναι η επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων και η αδιαμεσολάβητη έκδοση αδειών χωρίς την παρέμβαση κανενός πολιτικού οικονομικού παράγοντα», τόνισε ο κ. Φάμελος.

Παράλληλα, έδωσε έμφαση στη τροπολογία που προβλέπει την παράταση για την υποβολή οικιστικών ορίων στους δασικούς χάρτες επισημαίνοντας ότι «δυστυχώς τουλάχιστον 50 δήμοι της χώρας δεν έχουν αποστείλει ακόμα τα όρια των πυκνώσεων».

«Εμείς θα δώσουμε παράταση για την αποστολή των οικιστικών ορίων, θα την φέρουμε για νομοθέτηση στην Ολομέλεια μέχρι τις 15 Ιουλίου», σημείωσε. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο εισηγητής του κόμματος Χρήστος Μπουκώρος, διευκρίνισε ότι το κόμμα του θα ψηφίσει τα περισσότερα άρθρα του νομοσχεδίου ενώ ζήτησε, μεταξύ άλλων βελτιωτικές αλλαγές, στην τροπολογία για τις νέες προθεσμίες για τους δασικούς χάρτες, ώστε να γίνουν αποδεκτές οι πράξεις της διοίκησης και να αποκλειστεί, όπως είπε, ο κίνδυνος να χάσουνε επιδοτήσεις χιλιάδες αγρότες.

NEWSLETTER