Πάνω από δύο τόνους  αποβλήτων ανά άτομο παράγει ετησίως ο κατασκευαστικός τομέας στην Ευρώπη. Η ποσότητα των αποβλήτων συνεχώς αυξάνεται εντείνοντας την πίεση για... Πράσινη τεχνολογία: Με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ η ανακύκλωση των οικοδομικών αποβλήτων – Το παράδειγμα της Σλοβενίας

Πάνω από δύο τόνους  αποβλήτων ανά άτομο παράγει ετησίως ο κατασκευαστικός τομέας στην Ευρώπη. Η ποσότητα των αποβλήτων συνεχώς αυξάνεται εντείνοντας την πίεση για εφαρμογή πολιτικών κυκλικής οικονομίας.

Το νέο πρωτόκολλο της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων εισάγει κατευθυντήριες γραμμές για τη βιομηχανία σχετικά με τον τρόπο ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης τέτοιων αποβλήτων και τη μετατροπή τους σε πόρους ξανά.
Στη Σλοβενία, ένα έργο που ονομάζεται REBIRTH αποσκοπεί στην αύξηση και βελτίωση της ανακύκλωσης βιομηχανικών και οικοδομικών και κατεδαφιστικών αποβλήτων για επαναχρησιμοποίηση ως νέου αναγεννημένου κατασκευαστικού υλικού.

Το REBIRTH είναι ένα από τα περισσότερα από 4.300 προγράμματα πράσινης τεχνολογίας, προστασίας της φύσης και του κλίματος που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα LIFE της ΕΕ .

Κεντρικός στόχος της ΕΕ είναι μέχρι το 2020 να ανέλθει στο 70% το ποσοστό ανακύκλωσης  για τα απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Ραβδωτό μάλλινο ύφασμα

Το Euronews εντόπισε μία περιοχή νοτιοανατολικά από το Maribor της Σλοβενίας , η οποία αποτελεί σήμερα μοντέλο κυκλικής οικονομίας.  Οι τόνοι τσιμέντου και χάλυβα που έχουν συγκεντρωθεί εκεί  θα ανακυκλωθούν πλήρως.

Το σκυρόδεμα θα επαναχρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του στρώματος βάσης της πίσσας, ενώ το σίδερο οπλισμού ανακυκλώνεται και χρησιμοποιείται ως νέο προϊόν».
Στο πλαίσιο του έργου REBIRTH, εκατοντάδες Σλοβένοι επιχειρηματίες συμμετείχαν σε συνέδρια και δρώμενα που τους επέτρεψαν να εφαρμόσουν  νέες πρακτικές.

Ο Mirko Sprinzer, σύμβουλος μηχανικός που ειδικεύεται στην ανακύκλωση στον  τομέα των κατασκευών, δήλωσε: «Με τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που έχουμε κερδίσει, εμείς, οι επιχειρηματίες έχουν αλλάξει τον τρόπο σκέψης μας. Έχουμε αναγνωρίσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Εστιάσαμε στον συνδυασμό διαφορετικών αποβλήτων από διάφορους τομείς, για παράδειγμα στη βιομηχανία, στις δημόσιες υπηρεσίες και στη διαχείριση των υδάτων ».

Το άλλο καλό νέο από τη Σλοβενία είναι ότι ο αριθμός των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής στη χώρα  ​πέφτει ραγδαία.

Το REBIRTH συγχρηματοδοτείται από το LIFE, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ που εδώ και 25 χρόνια έχει υποστηρίξει έργα περιβαλλοντικής βελτίωσης, διατήρησης της φύσης και δράσεων  για το κλίμα. Από το 1992, το LIFE έχει συγχρηματοδοτήσει περίπου 4.306 έργα. Για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, το LIFE θα συνεισφέρει περίπου 3,4 δις ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος.

Πηγή : Euronews